Nieuwbouw sportcomplex Ter Specke te Lisse – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw sportcomplex Ter Specke te Lisse

Foto: FC Lisse

De gemeente Lisse en FC Lisse staan voor de opgave om een integrale accommodatie te ontwerpen en realiseren. De accommodatie als geheel bestaat uit een sporthal/trainingshal, een clubaccommodatie van FC Lisse en een bouwdeel dat de trainingshal en clubaccommodatie met elkaar verbindt. De nieuwbouw ‘Ter Specke’ voorziet in een trainingshal: de Ter Speckehal, die multifunctioneel is en geschikt wordt gemaakt voor bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt voorzien in een accommodatie voor FC Lisse en een –letterlijk- verbindend bouwdeel. In het verbindend bouwdeel is zowel voor de Ter Speckehal als voor FC Lisse een substantieel deel van het gebouwprogramma opgenomen. Op de begane grond worden binnen-kleedkamers, horend bij de Ter Speckehal voorzien. Op de verdieping van dit bouwdeel wordt een deel van de horecavoorziening van FC Lisse ondergebracht. Verder bevindt zich op de begane grond de centrale entree in het verbindende bouwdeel. De nieuwbouw wordt in nauwe samenwerking tussen gemeente en FC Lisse ontworpen en gerealiseerd, maar het eigendom en de financiële verantwoordelijkheid is na oplevering wel strikt gescheiden. De Ter Specke-hal, en ca. de helft van het verbindende bouwdeel (waarin de binnenkleedkamers voor de hal zijn opgenomen) wordt eigendom van de gemeente. De accommodatie van FC Lisse, inclusief de kleedkamers voor de buitenvoetbal en ca. de andere helft van het verbindend bouwdeel wordt eigendom van FC Lisse. Omdat de Ter Speckehal en accommodatie van FC Lisse technisch nauw zijn verbonden, worden de uitvoeringswerkzaamheden voor het complex als geheel aanbesteed door de gemeente en is de aanbestedingswet van toepassing. Na de gunning zal sprake zijn van twee opdrachtgevers: gemeente en FC Lisse. De nieuwbouw Ter Specke bestaat uit installatiewerkzaamheden enerzijds en bouwkundige werkzaamheden anderzijds. Deze aanbestedingsprocedure betreft de bouwkundige werkzaamheden. Naast de bouwkundige werkzaamheden zal tevens de bouw coördinatie tijdens de uitvoering bij de gegunde partij liggen. De installatiewerkzaamheden worden separaat aanbesteed.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Gedeeltelijke sloopwerkzaamheden oude kleedkamers;
  • Bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden nieuwe sporthal en het verbindende bouwdeel;
  • Resterende sloopwerkzaamheden nadat de nieuwe sporthal is voltooid en in gebruik is genomen;
  • Bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden nieuwe accommodatie FC Lisse en de aansluiting met het verbindende bouwdeel voltooien.

Ook met de zelfwerkzaamheid van F.C. Lisse zal rekening gehouden worden bij de aanbesteding. Dat komt o.a. tot uiting in een bijdrage in de bouw. Ook het ophalen van de obligatielening is een vorm van zelfwerkzaamheid. Er is op dit moment € 180.000,– opgehaald van de beoogde €350.000,–  F.C. Lisse is dus over de helft, maar kan nog niet achteroverleunen. Er zijn veel mensen die zeggen een bijdrage te willen gaan doen, maar dit moet nog wel omgezet worden in een definitieve toezegging. Tussen zeggen en doen zit nog een verschil, dus pak die handschoen op ( aldus F.C. Lisse) want we willen allemaal een nieuwe accommodatie voor de club. Het is wel belangrijk dat dit spoedig gebeurt, omdat dit een essentieel onderdeel is bij de aanvraag van de financiering.

Bron: Tenderned 12 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184736

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *