Nieuwe ambulances regio Rijnmond – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe ambulances regio Rijnmond

Foto: ambulancezorg-rr.nl

Met deze aanbesteding beoogt de VRR (Veiligheidsregio Rijnmond) één ondernemer te contracteren die zorg draagt voor de levering
van en het onderhoud ( 6 jaar) aan Ambulances met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten waarbij geen afnameverplichting geldt. Het doel van de aanbesteding is uiterlijk half mei 2020 een overeenkomst getekend te hebben voor het
uitvoeren van de opdracht. Het beoogde resultaat van deze aanbesteding is een op professionele en effectieve wijze afgesloten
overeenkomst met een opdrachtnemer die heeft aangetoond de af te nemen producten en diensten te leveren waarbij de doelstellingen worden gerealiseerd binnen de planning, met de overeengekomen kwaliteit.

De volgende onderdelen maken onderdeel uit van de uitvraag:

 • Leveren van 35 ambulances in verschillende batches; zoveel mogelijk in 2020 (maximaal 20 stuks), eventuele restant van 2020 plus 8 stuks in 2021, 4 stuks in 2022 en 3 stuks in 2023.
 • De ombouw (uitbouw uit oude voertuig en inbouw in nieuwe) van elektrische brancards)
 • Een optie op het leveren van een additionele 10 ambulances indien deze noodzakelijk zijn ivm uitbreiding van het aantal ritten.
 • Het leveren van 8 stuks zorgambulances in de periode 3 stuks in 2020; 2 stuks in 2023 en 3 stuks in 2025.
 • Het technisch onderhouden van de voertuigen
 • Het repareren van de voertuigen

Voor de onderhavige opdracht heeft de VRR doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen vormen tevens het toetsingskader voor de inschrijvingen.

 • Vernieuwen van het wagenpark zoveel mogelijk naar de laatste stand der techniek. Upgraden van de huidige techniek naar de stand van zaken nu.
 • Het verhogen van de inzetbaarheid.
 • Het verlagen van de storingsgevoeligheid (verhogen Mean Time Between Failure).
 • Het realiseren van een substantiële kostenbesparing (Total Costs of Ownership).
 • Vereenvoudigen van het beheer
 • Een wagenpark te creëren waarbij voor elke toepassing geen menselijke fouten kunnen ontstaan doordat voertuigen en/of inbouw verschillen.

De Overeenkomst bestaat uit twee delen. De overeenkomst waar de koop van de voertuigen en de algemene afspraken over onderhoud is geregeld. En de nadere onderhoudsovereenkomsten die per afgeleverd voertuig worden aangegaan. De Overallovereenkomst heeft een initiële looptijd van zes jaar. Aanschaf & Onderhoud Ambulances VRR Versie 0.1 7 van 19 startende op de dag van ondertekening. De Nadere onderhoudsovereenkomst per individueel voertuig gaat in op de dag dat het voertuig wordt afgeleverd en heeft vanaf dan een looptijd van zes jaar of totdat het voertuig permanent uit dienst wordt genomen. De duur voor het onderhoud van de voertuigen kan hierdoor de duur van de Overallovereenkomst overstijgen. Elke overeenkomst is na afloop van de aangegane periode van rechtswege beëindigd.

Het PvE (Programma van Eisen Ambulances VRR 2019) is opgenomen in de vragenlijsten in Negometrix. De inschrijver dient in Negometrix te verklaren onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig aan alle gestelde eisen in het PvE te voldoen en hiermee akkoord te gaan. U dient bij de gunningscriteria minimaal bij de beste 4 aanbieders zitten om mee te mogen doen aan de Proof of Abilitiy

Daar de partner van de uitvoerende ambulance organisatie besloten heeft Mercedes bussen type Sprinter te gebruiken, gaat de sterke voorkeur van de aanbestedende dienst uit naar voertuigen van hetzelfde type (419). Hierdoor ontstaat een omgeving waarin het risico op fouten (door gewoonte) wordt beperkt omdat elk voertuig van het zelfde type is en dat en haar bepakking altijd op dezelfde plek en afstand zit.

Voor wat betreft de beoordeling wordt de beste prijs/ kwaliteit verhouding bepaald op 65%  kwaliteit en 35% prijs. Maar wat kun je nog toevoegen aan kwaliteit met een voorkeur voor een bepaald type auto en een waslijst aan eisen in het PVE?

Bron: Tenderned 12 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/184738

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *