Nieuwbouw sportcomplex Nunspeet (alweer) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw sportcomplex Nunspeet (alweer)

Impressie: gemeente Nunspeet

Sportcomplex De Wiltsangh is een groot en belangrijk project voor de gemeente Nunspeet met een  belangrijke maatschappelijke functie. Het vervangt sportcomplex De Brake die gedateerd is maar altijd geliefd is gebleven bij de inwoners van de gemeente. Velen hebben er goede herinneringen aan, veelal vanuit hun jeugd of met hun kinderen. Het sportbedrijf die De Brake momenteel exploiteert kijkt ook uit naar het nieuwe complex en is in de ontwerpfase intensief betrokken geweest. Het project is in 2019 reeds een keer aanbesteed als Design&Build project wat heeft geleid tot een Design&Build overeenkomst met Vaessen BV, die helaas niet ten uitvoering is gekomen. Vlak voor afronding van het Uitvoeringsgreed Ontwerp heeft de gemeente gebruik gemaakt van de contractuele mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Hier lag een oplopend conflict dat het vertrouwen van de gemeente in de contractpartner deed verdwijnen aan ten grondslag. Door betaling van de overeengekomen afkoopsom heeft de gemeente het recht verworven om het ontwerp (met de door de gemeente bouwkundige gewenste aanpassingen) door een andere aannemer ten uitvoering te laten brengen. Zie ook: De Stentor  .

Dit project omvat het bouwkundig perceel van de realisatie van een nieuw sportcomplex op basis van een UAV overeenkomst (traditioneel).
Het nieuwe sportcomplex bestaat op hoofdlijnen uit de volgende functies:

  • wedstrijdbad van 25×15,4 m
  • doelgroepenbad van 15×8 m
  • peuterbad met speelattributen
  • sporthal van 28x48m
  • turnhal
  • horecaruimte

Het complex is van een hoogwaardig niveau qua uitstraling en inrichting, en is op basis van zeer duurzame uitgangspunten ontworpen. Het gebouw is energieneutraal, gasloos en met een EPC-waarde van 0,0. Het  doelgroepenbad zal als wereldprimeur chloorvrij (ook geen zoutelektrolyse) worden uitgevoerd. Het project is door Slangen en Koenis Architecten ontworpen en zij hebben ook de engineering verzorgd.
Hellebrekers heeft de volledige installaties ontworpen en zij zullen de installaties ook realiseren. In de realisatiefase zal de bouwkundig aannemer dus intensief samenwerken met Hellebrekers Om gegadigden reeds in de selectiefase een indruk te geven van het ontwerp is
een
impressieboekje van het project bijgevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. ( als bijlage opgenomen in de leidraad) De gemeente wenst dit project zo snel mogelijk te realiseren en heeft het terrein waar het project gerealiseerd dient te worden reeds bouwrijp gemaakt.

De te volgen aanbestedingsprocedure is de nationale niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) volgens het ARW, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 ARW. Het ARW is van toepassing op de onderhavige aanbestedingsprocedure behoudens indien en voor zover daarvan in de selectie- en/of gunningleidraad wordt afgeweken. Door aanmelding en/of inschrijving stemt de gegadigde/inschrijver in met de toepasselijkheid van de genoemde aanbestedingsprocedure alsmede met de voorwaarden en proceduregang zoals in deze leidraad zijn bepaald. De aanbestedende dienst behoudt zich, zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, het recht voor:
a. de tijdsplanning van de aanbestedingsprocedure te wijzigen;
b. de aanbestedingsprocedure tussentijds tijdelijk te stoppen of geheel te beëindigen.

De vorige keer was het project gegund aan Vaessen voor een bedrag van €12.875.000,-. Mogelijk worden er nieuwe eisen en wensen gesteld zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een tillift bij het zwembad.

Bron: Tenderned 11 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211327

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *