Nieuwbouw Sportcentrum Zaltbommel – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Sportcentrum Zaltbommel

Foto: Gemeente Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft een aanbesteding geplaatst voor de nieuwbouw van een sportcentrum. Zie ook Zaltbommel gaat niet over een nacht zwemwater.. De opdracht heeft de vorm van een aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012. Daarnaast zullen de aannemers een coördinatieovereenkomst aangaan. Inschrijvingen mogen worden ingediend voor: meerdere percelen, maximumaantal: 2. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor: alléén het bouwkundig perceel (perceel 1) OF het werktuigkundig perceel (perceel 2) en/of het elektrotechnisch perceel (perceel 3). Aanmelden voor perceel 1 in combinatie met één van de of beide installatiepercelen 2 en 3 is niet mogelijk.

Het wer: De realisatie van een zwembad met drie bassins (25 meter bassin, een doelgroepenbad van 15 x 10 meter en een peuterbad), kleine glijbaan, een sporthal met vier zaaldelen, kleedruimten, horeca, etc. De totale omvang van het werk bedraagt ca. 7.000 m2 nieuwbouw in drie bouwlagen (kelder, begane grond en verdieping). De geschetste omvang is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve opdrachtomschrijving zal aan geselecteerde gegadigden worden verstrekt bij de gunningsleidraad.

Het budget voor deze bouw is € 12.000.000,- en eventueel kan daar  nog een € 400.000,- aan toe worden gevoegd voor extraatjes zoals meer dan het aantal geplande zonnepanelen, toegangssystemen en dergelijke.

Bron: Tenderned 2 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/174106

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *