Den Haag zoekt 15 allround fotografen – Aanbestedingsnieuws

Den Haag zoekt 15 allround fotografen

Eigen Foto. Houtzagerssingel (2018)

De Gemeente Den Haag is voornemens de raamovereenkomst aan te gaan met vijftien fotografen. De opdrachten worden op de volgende wijze verdeeld over de fotografen: In verband met de aard van de opdrachten maakt opdrachtgever, na het sluiten van de raamovereenkomst tussen opdrachtgever en vijftien fotografen, voor iedere opdracht een keuze uit één van de vijftien gecontracteerde fotografen. Binnen de Gemeente Den Haag maken de gemeentelijke diensten gebruik van fotografen. De diensten kunnen zelfstandig opdrachten plaatsen onder de paraplu van de te sluiten raamovereenkomst.

Voor deze raamovereenkomst is gekozen voor allround fotografen. De opdracht voor deze aanbesteding omvat vier soorten fotografie:

  • reportagefotografie;
  • themafotografie;
  • stadsfotografie;
  • portretfotografie.

De verwachting is dat de totale opdrachtwaarde van de raamovereenkomst, berekend over vier jaren, circa € 780.000,= bedraagt. Opdrachten kunnen variëren van één uur op locatie tot een reportage van enkele dagen.

De Gemeente Den Haag heeft het recht om bovenop de in de aanbestedingsstukken vermelde (maximale) opdrachtwaarde maximaal 20% van die hoeveelheid extra af te nemen. Deze mogelijke extra afname is meegenomen in de waardering van de opdracht en valt binnen de maximale hoeveelheid van de overeenkomst. In dat geval eindigt de overeenkomst niet van rechtswege bij het overschrijden van de oorspronkelijk geraamde contractwaarde.

Bron: Tenderned 2 september 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/174050

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *