Nieuwbouw speciaal onderwijs Drachten – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw speciaal onderwijs Drachten

impressie: ©Stichting RENN4

Onder de werknaam SamenKansrijk!, bestaande uit de besturen van Adenium, Kentalis, SO Fryslân en RENN4( aanbestedende dienst), wordt gezamenlijk gewerkt aan het realiseren van een nieuwe onderwijscampus. In de nieuwbouw zullen vijf scholen intensief samenwerken en samenwonen. Dit zijn so de Saffier, so Kleurryk, so de Skelp, sbo ‘t Heechhof en sbo Sjalom. De vier schoolbesturen gaan invulling geven aan een gespecialiseerde voorziening voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Door architectenbureau DP6 is een ontwerp gemaakt dat met de ontwerppartners is uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen.

SamenKansrijk! bestaat uit drie gebouwdelen: een onderwijsgebouw, een kapschuur voor praktijkgericht onderwijs en een sport- en zwemaccommodatie. Het onderwijsgebouw en de kapschuur hebben samen een oppervlakte van 8.262 m2 bvo. De sport- en zwemaccommodatie bestaat uit drie sportzalen en een therapiebad en is 2.043 m2 bvo groot.
De schoolgebouwen van de vier scholen staan in de huidige situatie in verschillende wijken van Drachten. De vastgestelde locatie voor de nieuwbouw is gelegen aan de Noorderhogeweg nabij de carpoolplek Drachten-Noord, bij de afrit van de N31. Deze locatie ligt net buiten de bebouwde kom van Drachten en is goed bereikbaar. De kavel geeft vrijheid voor een passend
ontwerp.

De opdracht is verdeeld in drie percelen:
Perceel 1: betreft de bouwkundige werkzaamheden, met uitzondering van de vaste
inrichting en de terreininrichting.
Perceel 2: betreft de installatietechnische (elektrotechnische en werktuigbouwkundige)
werkzaamheden
Perceel 3: combinatie van perceel 1 en perceel 2
Een gegadigde mag een verzoek tot deelname doen voor perceel 1 en/of perceel 2 en/of perceel 3. De gegadigde kan voor elk perceel waarvoor hij een verzoek tot deelneming indient, de keuze maken om voor dat perceel zelfstandig, of in combinatie met een onderaannemer deel te nemen. De opdrachtnemer(s) aan wie de opdracht wordt gegund dient (dienen) de werkzaamheden te realiseren binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. In de gunningsfase worden de ontwerpdocumenten c.q. het technisch ontwerp en bestek beschikbaar gesteld. Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij, op basis van bestek en technisch
ontwerp, een inschrijving wordt uitgevraagd tijdens de gunningsfase. De voorgenomen formele startdatum van de uitvoering is juni 2023 (schriftelijke definitieve gunning). Voor de realisatie is een termijn van 15 maanden aangehouden. De uiterste
opleverdatum is 1 november 2024. Voor de lezer al duidelijk natuurlijk maar er wordt een niet-openbare procedure gevolgd.

Bron: Tenderned maandag 9 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284725

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *