Nieuwbouw schoollocatie Donker Curtius Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw schoollocatie Donker Curtius Den Haag

VO interieur
Bron: Spring Architecten

De gemeente Den Haag en Lucas Onderwijs zijn van plan om samen een kindcentrum en VO school te realiseren aan de Donker Curtiusstraat in Den Haag. De bestaande bebouwing zal gesloopt worden. Hiervoor in de plaats komt een nieuw gebouw. Lucas Onderwijs realiseert met dit project huisvesting voor basisschool de Oase, momenteel gevestigd aan de Donker Curtiusstraat, en een school voor speciaal basisonderwijs, de Pastoor van Ars. De gemeente Den Haag zal een kinderdagverblijf realiseren. Gezamenlijk zal dit het Kindcentrum Donker Curtius gaan vormen. Daarnaast realiseert Lucas Onderwijs huisvesting voor de Hofstad Mavo Havo op deze locatie. Ten behoeve van de realisatie van het werk wordt het door het ontwerpteam vervaardigde ontwerp met bestek in de markt gezet via een niet-openbare aanbeteding met het idee een ervaren aannemer te contracteren. De opdracht aan de aannemer omvat de realisatie van de nieuwbouw. Hierin moeten alle disciplines vertegenwoordigd zijn die benodigd zijn voor de uitvoering, zoals, maar niet uitsluitend, bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek, de transportinstallaties (liften), de vaste inrichting en de terreinvoorzieningen. De nieuwbouw moet een duurzaam gebouw worden, met als ondergrens Frisse scholen niveau B ten aanzien van energie en binnenklimaat en de vanaf 2020 geldende ENG-eis (energieneutrale gebouwen). De basis voor de opdracht is het ontwerp en bijbehorend STABU-Bestek dat door het ontwerpteam onder leiding van Spring Architecten is vervaardigd. In totaal betreft het ca. 10.900 m2 bruto
vloeroppervlak aan onderwijs-, en kinderopvangvoorzieningen (incl. deel terreininrichting zoals bestrating en hekwerken). De sloop van de huidige bebouwing op de locatie valt buiten de opdracht en zal separaat worden aanbesteed. Zie voor een impressie ook het online filmpje:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=pg3xCJNbp6s[/embedyt]

 

Stichting Lucas Onderwijs (hierna: Lucas Onderwijs) is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen zevenenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drie regio’s voor voortgezet onderwijs met in totaal
zesentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.
De gemeente Den Haag is een gemeente met ruim 500.000 inwoners. Binnen de gemeente Den Haag is de afdeling Centrale Vastgoedorganisatie (CvDH) betrokken. De CvDH is met vier afdelingen en een stafbureau verantwoordelijk voor de optimale inzet van het gemeentelijk vastgoed.

Bronnen: Tenderned 5 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194180

 

1 thought on “Nieuwbouw schoollocatie Donker Curtius Den Haag

  1. L.S
    Graag zou ik willen weten waar de in en uitgangen van de school aan de donker Curtius straat komen.
    Er is op het filmpje niets van terug te vinden.
    B.v.Dank.
    Vriendelijke groet, Els Dries??

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *