Negenentwintig tankautospuiten voor Veiligheidsregio Fryslân – Aanbestedingsnieuws

Negenentwintig tankautospuiten voor Veiligheidsregio Fryslân

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Veiligheidsregio Fryslân is de naam van de koepel waaronder Brandweer Fryslân, GGD Fryslân, Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering zijn georganiseerd. Daarbinnen werken meer dan 2.000 medewerkers, waarvan ongeveer 50% bij de vrijwillige brandweer. Brandweer Fryslân beschikt over een 65 aantal posten en één post in oprichting die zijn verdeeld over de provincie Fryslân, Iedere post beschikt in ieder geval over een tankautospuit (TS), die is toegerust voor het leveren van de zogenaamde basis brandweerzorg, dit voor het gebied waar desbetreffende post verantwoordelijk voor is. Na de regionalisatie is de aanschaf, onderhoud en het beheer van al het materieel ondergebracht bij de afdeling Materieelbeheer van Brandweer Fryslân. Na het inventariseren van alle middelen waarover Brandweer Fryslân beschikt is daarmee ook inzicht ontstaan over de omvang van onder andere de aantallen en de staat van alle TS’en en daarmee de impact als het gaat om het onderhoud,
inzetbaarheid, versus de urenlast en daarmee uiteindelijk weggezet tegen de financiële middelen. Gezien de omvang van de nieuwe brandweerorganisatie (Brandweer Fryslân) en de blijvende behoefte aan het vervangen van TS’en is in 2016 de eerste regionale aanbesteding TS doorlopen. Dit heeft geleid tot een overeenkomst voor 18 nieuwe TS’en.

De huidige overeenkomst voor de levering van tankautospuiten is inmiddels verstreken. Veiligheidsregio Fryslân heeft besloten een aanbestedingstraject te starten om één nieuwe overeenkomst te sluiten voor de levering van bedoelde voertuigen. Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van één inschrijver voor de levering van tankautospuiten. De aanbestedende dienst is van plan om met twee inschrijvers een overeenkomst te sluiten. Met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rang is geëindigd, wordt een waakvlamovereenkomst gesloten.

Naar verwachting zal in 2021 negen TS-en worden afgenomen en in 2022 zes, 2023 twee, 2024 vier en als laatste in 2025 acht stuks. De  genoemde aantallen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De te leveren tankautospuit betreft het type 4×2 met als primair blusmiddel water op basis van een LD-configuratie, ingericht op het vervoer van maximaal 7 personen met een tankcapaciteit van in ieder geval 2500 liter. Naast het leveren van een tankautospuit dient opdrachtnemer eveneens de standaardbepakking aan te leveren en in te bouwen. Het leveren van het accu aangedreven redgereedschap (ram, schaar en spreider) maakt geen onderdeel uit van de omvang van de opdracht. Veiligheidsregio Fryslân beschikt hiervoor over een raamovereenkomst met Holmatro B.V. Het inbouwen dient in onderling overleg gerealiseerd te worden. Vragen over specificaties van dit redgereedschap kunnen rechtstreeks gesteld worden aan Holmatro B.V.

Het is niet uit te sluiten dat gedurende de looptijd van de overeenkomst sprake is van vernieuwde technieken/ ontwikkelingen op het gebied van de af te nemen bepakking, de tankautospuit-opbouw en/of het tankautospuit-onderstel. Veiligheidsregio Fryslân is voornemens om gedurende de looptijd van de overeenkomst de vernieuwde technieken/ ontwikkelingen in de markt door te voeren in de afname van de tankautospuiten. Met andere woorden de vernieuwde uitvoering moet, kleine afwijkingen daargelaten, voldoen aan de oorspronkelijk gestelde eisen. Het toepassen van
vernieuwde technieken/ontwikkelingen worden hierbij echter niet gezien als een grote afwijking. Deze vernieuwde technieken/ontwikkelingen mogen echter slechts na toestemming van opdrachtgever worden toegepast.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee jaar met een optie tot verlenging, van maximaal drie keer met één jaar. Maximale looptijd van het contract voor vijf  jaar. De beoogde startdatum van de overeenkomst zal zijn op, 10 augustus 2020.

Bron: Tenderned 6 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194221

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *