Onderhoud bliksembeveiliging Waternet – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud bliksembeveiliging Waternet

( LET OP: Op Tenderned staat abusievelijk een looptijd van 50 dagen zonder verlengingsoptie vermeld voor de overeenkomst.)

Foto: Pixabay.com

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop.
We zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. In de natuur en om te drinken. We zorgen dat 1,3 miljoen mensen veilig zijn achter de dijken. En dat ze lekker kunnen varen. Waternet werkt voor het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Waternet werkt met in drie (3) primaire afdelingen voor twee verschillende
opdrachtgevers:

 • 1. Drinkwater: we zorgen voor schoon water uit de kraan voor de Gemeente Amsterdam;
 • 2. Afvalwater: we pompen afvalwater weg en maken het schoon voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
 • 3. Watersysteem: we zorgen voor schoon water en veilige dijken voorhet stedelijk gebied voor de Gemeente Amsterdam en voor het
  landelijk gebied voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De opdracht betreft het preventief uitvoeren van visuele controles en inspecties om schade of andere defecten van de bliksembeveiliging in een vroeg stadium te detecteren en te voldoen aan de wet- en regelgeving. De herstelwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden binnen hetzelfde contract, zodat de installatie beveiligd is tegen blikseminslag.- Uitvoeren van inspecties conform NEN-EN-IEC-62305 voor nieuwe
installaties;

 • Uitvoeren van inspecties conform NEN 1014 voor oude installaties;
 • – Aanleveren van inspectierapporten;
 • – Uitvoeren van kleine reparaties/werkzaamheden die tijdens de inspecties worden geconstateerd;
 • – Vervanging installaties n.a.v. vandalisme/schade;
 • – Overspanningsbeveiliging hoofdverdelers inspecteren en controleren;
 • – Potentiaalvereffening.

Onder de aanbesteding van de dienstverlening wordt verstaan:
1) Preventief onderhoud:
Het preventief uitvoeren van werkzaamheden ter instandhouding en bevordering van het optimaal functioneren van de installatie, teneinde
de bedrijfszekerheid te handhaven, inclusief het herstellen van aangetroffen kleine beschadigingen aan de installatie zoals het ontroesten en het bijwerken van corrosiegevoelige onderdelen met het door de fabrikant voorgeschreven product. Het preventieve onderhoud kenmerkt zich door een periodiek karakter. De onderhoudswerkzaamheden dienen volgens de wet- en regelgeving en door de fabrikant/leverancier voorgeschreven methodes bedrijfsuren, tijdsintervallen te worden uitgevoerd.
2) Correctief onderhoud:
Het correctief onderhoud is bedoeld om problemen op te lossen die bij preventief onderhoud aan het licht zijn gekomen, onverwacht zijn
opgetreden, na melding van een klacht e.d..
3) Het verhelpen van storingen:
Het verhelpen van storingen en de daarop van toepassing zijnde rapportage voorschriften, conditiemetingen, testen en zorgdragen voor
het optimaal functioneren van de installaties en maatregelen treffen om te voldoen aan wet- en regelgeving.
4) Het uitvoeren van de wettelijke verplichte keuringen en inspecties:
Het uitvoeren van de wettelijke keuringen en inspecties.

Gezien de grote aantallen in locaties en installaties zal de opdracht verdeeld worden in twee percelen.
1.
Perceel 1:

 • Circa 83 objecten verspreid over 11 drinkwater productielocaties;
 • Circa 5 objecten verspreid over 2 kantoorlocaties.

2. Perceel 2:

 • Circa 74 gemalen van Afvalwater;
 • Circa 68 objecten van Watersystemen;
 • Circa 142 objecten verspreid over 11 rioolwaterzuiveringen.

Mogelijk vervalt de locatie: “Hoofdkantoor” gedurende de looptijd van het contract. Dit kan vanaf 2021 voorkomen. De opdrachtgever informeert hierover de opdrachtnemer minimaal een half jaar van te voren.

Waternet heeft als doel om voor de werkzaamheden, per perceel, een overeenkomst af te sluiten met één leverancier. Hierbij geldt dat het voor een leverancier niet mogelijk is om een overeenkomst te sluiten voor beide percelen. Bij indiening van de offerte zal de vraag gesteld gaan worden welk perceel uw voorkeur heeft indien u voor beide percelen als winnende inschrijver wordt aangemerkt. Met het andere perceel zal vervolgens een overeenkomst worden aangegaan met inschrijver nummer twee. Beide overeenkomsten zullen naar verwachting op 1 augustus 2020 ingaan en hebben beide een initiële looptijd van twee jaar. Daarna bestaat de mogelijkheid voor Waternet om onder gelijkblijvende voorwaarden de betreffende overeenkomst drie maal voor de duur van twee jaar te verlengen.

De opdracht wordt Europees Openbaar in de markt gezet en zal gegund worden op basis van de prijs – kwaliteit verhouding 70% – 30%

Bron: Tenderned/Negometrix 5 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194183

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *