Nieuwbouw OBS De Weidevogel Ransdorp – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw OBS De Weidevogel Ransdorp

Impressie: © Stg. Openbaar Onderwijs Noord

OBS de Weidevogel ligt in Ransdorp. Ransdorp is onderdeel van Landelijk Noord, gemeente Amsterdam.
De vier dorpen Ransdorp, Durgerdam, Holysloot en Zunderdorp liggen in het veenweidegebied met bijzondere landschappelijke waarden. Ransdorp heeft een rijke historie, telt 35 rijksmonumenten en heeft de status van ‘beschermd dorpsgezicht’.
De enige school van Landelijk Noord is OBS De Weidevogel in Ransdorp. 
De school is gesitueerd langs de Dorpsweg Ransdorp 19,29,31 te Amsterdam. De school bestaat nu uit meerdere gebouwen. In het nieuwe gebouw worden alle onderwijsactiviteiten onder één dak gerealiseerd. De school krijgt vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. De gebouwen op nummer 29 en 31
worden gesloopt. Op de plek van nummer 29 komt het nieuwe gebouw.

De opdracht betreft de realisatie van OBS de Weidevogel. De school biedt ruimte aan ongeveer 225 leerlingen en gaat beschikken over onder andere 9 groepsruimten, een gymzaal gecombineerd met een speellokaal en 1 VVE/BSO groep. Het totaaloppervlakte van de school is ca. 1.900m2/BVO. De opdracht is gebaseerd op een traditionele contractvorm op basis van bestekken (het TO) en de UAV 2012. De opdrachtnemer dient het bouwkundig TO uit te werken naar een UO
(Uitvoeringsgereed Ontwerp), Vormtekeningen en Productietekeningen. Het technisch ontwerp van de installaties dient door de opdrachtnemer uitgewerkt te worden tot werktekeningen. Er wordt in één perceel aanbesteed, de opdrachtnemer is hierbij hoofdaannemer en de opdracht wordt daarmee ook aan één opdrachtnemer gegund (al dan niet bestaande uit een combinatie van partijen). Opdrachtgever zal de uitvoering laten begeleiden door een directievoerder en toezichthouder waarbij sprake is van reguliere bouw- en werkvergaderingen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het maken van de werktekeningen, de werkvoorbereiding en de uitvoering van de opdracht. De exacte omschrijving van het aan te besteden werk is terug te vinden in de inschrijfleidraad en het bestek dat aan de inschrijvers in de tweede fase van de aanbesteding zal worden toegezonden.
Alleen geselecteerde partijen ontvangen deze documenten. De gehanteerde niet-openbare procedure bestaat samengevat uit:
– Aankondiging: Aankondiging van de opdracht;
– Selectiefase: Selectie van drie gegadigden vanuit alle aanmeldingen op basis de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en (eventueel) loting;
– Gunningsfase: Selectie van één opdrachtnemer uit de drie gegadigden op basis van de inschrijving en een plan van aanpak.

De geplande nieuwbouw is gesitueerd op de locatie van het huidige schoolgebouw aan de Dorpsweg Ransdorp te Amsterdam.
De Dorpsweg Ransdorp is de hoofdweg door het dorp maar is een smalle straat en niet geschikt voor groot bouwverkeer vanwege een aslast beperking en zorgen van de omwonenden op overlast. Hierdoor zal er extra aandacht benodigd zijn op communicatie en logistiek.
Ten behoeve van de sloop en van de nieuwbouw is de opdrachtgever nog aan het onderzoeken of
er een tijdelijke bouwweg kan worden aangelegd vanaf Liergouw naar de school. De medewerking van de grondeigenaar is er echter nog niet waardoor dit mogelijk niet gaat lukken.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting in juni 2022 een definitieve gunning plaatsvinden waarna aansluitend met de voorbereidende werkzaamheden gestart kan worden. De start uitvoering is mogelijk vanaf feb/mrt 2023. De definitieve startdatum zal samen met de opdrachtnemer besproken worden. Het gebouw dient begin juli 2024 te worden opgeleverd. Na oplevering volgt een periode van nazorg en inhuizing tot uiterlijk augustus 2024 waarna het
schoolgebouw eind augustus 2024 in gebruik genomen zal worden. Na ingebruikname volgt een onderhoudsperiode van bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden van 12 maanden (na oplevering) waarbij tevens toetsing aan de eisen voor de installaties in het gebruik zal plaatsvinden. Deze periode wordt afgesloten met een ‘tweede oplevering’.

Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De EMVI wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De wijze waarop de BPKV wordt bepaald zal in de nog te verschijnen inschrijfleidraad worden gespecificeerd.

Bron: Tenderned maandag 28 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253811

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *