Marktconsultatie draaibruggen Afsluitdijk Den Oever – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie draaibruggen Afsluitdijk Den Oever

Foto: © RWS

Het realisatie project VenR Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever betreft de volledige vervanging van de twee stalen draaibruggen in de A7 nabij Den Oever, inclusief de bewegingswerken. Daarnaast dient de bediening en besturing incl. alle bijbehorende installaties van de twee stalen draaibruggen en de schutsluis te worden vervangen zodat deze voldoen aan de machinerichtlijn, resp. een CE-markering ontvangen. Op woensdag 9 maart 2022 vindt een plenaire bijeenkomst plaats in het kader van de marktconsultatie voor het realisatie project VenR Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever.
Gezien de nieuwe wijze van marktbenadering, beoogde intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de winnende marktpartij en de krappe tijdsspanne van de opdracht organiseert Rijkswaterstaat een marktconsultatie om input van
marktpartijen te vragen. Op deze manier wil Rijkswaterstaat tot aanbestedingsstukken komen waarin rekening wordt gehouden met de zienswijze van marktpartijen.

Uit inspecties en problemen met de beschikbaarheid in het verleden is gebleken dat de twee draaibruggen in de snelweg A7 op de Afsluitdijk bij Den Oever het einde van hun technische levensduur naderen. Rond 2050 is een algehele vervanging van
de bruggen voorzien, waarbij de ontwikkeling van de zeespiegelstijging en de in de toekomst benodigde capaciteit van de snelweg, de vaarweg, de sluis en de Afsluitdijk meegenomen zullen worden. In de verkenning en de planuitwerking van het project is door Rijkswaterstaat afgewogen en besloten dat een één-op-één-vervanging van de draaibruggen, vervanging van de bewegingswerken en de bediening en besturing, en renovatie van de onderbouw (inclusief de aanbruggen) de beste oplossing is om een levensduur tot tenminste 2050 te krijgen. Omdat de bediening en besturing van de bruggen niet los te zien is van die van de schutsluizen wordt ook de bediening en besturing van deze sluizen meegenomen in de scope van dit project. Gezien de vervangingsurgentie van de twee draaibruggen is Rijkswaterstaat van plan de aanbesteding van het realisatie project VenR Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever in het tweede of derde kwartaal 2023 te starten en de realisatie uiterlijk eind 2025 af te ronden.

Rijkswaterstaat beoogt met deze marktconsultatie:
– Het project onder de aandacht brengen van marktpartijen en inzicht verschaffen in het project (scope, doelstellingen, ambities, omvang, technische disciplines, risico’s, omgeving en planning), zodat zij in staat zijn af te wegen of deelname aan de aanbestedingsprocedure interessant is en of eventuele combinatievorming gewenst is.
– Het uitwisselen van kennis en inzicht verkrijgen om tot een optimale marktbenadering voor de aanbesteding te komen.
– Het uitwisselen van kennis en inzicht verkrijgen in relatie tot de haalbaarheid en/of maakbaarheid (planning, fasering) van het project.
– De risico’s die Rijkswaterstaat alsmede de markt zien in de realisatie van het project te bespreken en kritische aandachtspunten voor Rijkswaterstaat op te halen.

Rijkswaterstaat gaat tijdens de marktconsultatie graag in gesprek met bedrijven of een combinatie van bedrijven die interesse hebben om de opdracht ‘realisatie project VenR Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever’ te realiseren. De doelgroep van
deze marktconsultatie bestaat primair uit marktpartijen die ruime kennis en ervaring hebben van met name multidisciplinaire vervanging en/of renovatie van de beweegbare delen van draaibruggen, waaronder de disciplines civiele techniek, staalbouw, industriële automatisering, installatietechniek en werktuigbouwkunde. Specifiek behoort tot deze doelgroep de marktpartijen die zeer ervaren zijn in systeemintegratie om voor Rijkswaterstaat het proces van renovatie van de twee draaibruggen en de schutsluis in Den Oever van ‘realisatie tot en met ingebruikname en nazorg’ beheersbaar te maken en te houden. In relatie tot het bovenstaande heeft Rijkswaterstaat de voorkeur dat marktpartijen zich laten vertegenwoordigen door medewerkers met inhoudelijke kennis van projecten.

De marktconsultatie bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een plenaire bijeenkomst waarin de opdracht en marktbenadering wordt toegelicht. (9 maart 2022). Aanmelden voor deze bijeenkomst via Tenderned ( door in Tenderned een bericht te versturen onder vermelding van naam, organisatie, functie en het e-mail adres. en dat te doen uiterlijk op 7 maart 2022.
2. Gelegenheid tot het indienen van schriftelijke vragen door geïnteresseerden, en het beantwoorden van de vragen zoals opgenomen in de lijst van door RWS gestelde schriftelijke vragen door de geïnteresseerden, tot tien dagen na de plenaire bijeenkomst.
3. Optioneel: individuele gesprek(ken) met geïnteresseerde(n) over specifieke onderwerp(en)/risico(‘s) op basis van de antwoorden op de door RWS gestelde schriftelijke vragen. (21 maart 2022)
4. Publicatie van een verslag van de marktconsultatie op Tenderned, bestaande uit de hoofdpunten van de marktconsultatie en antwoorden op alle vragen.

Bron: Tenderned zondag 27 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253881

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *