Nieuwbouw NICU Radboudumc te Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw NICU Radboudumc te Nijmegen

Impressie: https://reichealth.nl/project/radboud-umc-nicu/

In het Radboudumc is gekozen voor het realiseren van een separate nieuwe NICU (Een Neonatale Intensive Care Unit) in Q1-blok, als een relatief zelfstandige eenheid. Het betreft de kaalslag van het blok (ongeveer 1.000 m2). Na de kaalslag wordt het opnieuw ingericht als NICU.
Een NICU is een ziekenhuisafdeling waarbij intensieve zorg wordt verleend aan te vroeg geborenen en ernstig zieke pasgeborenen. In deze NICU worden 4 doelgroepen onderscheiden, waarvoor in totaal 15 patiëntenkamers (17 bedplaatsen) worden gerealiseerd:

 • “Gewone” intensieve zorg – Er worden 8 éénpersoonskamers (Single Family Rooms) gerealiseerd voor “gewone” intensieve zorg. Deze kamers worden identiek uitgerust.
 • Meerlingen – Er worden 2 grotere tweelingkamers gerealiseerd. Deze kunnen ook als éénpersoonskamer worden gebruikt. Ze worden eveneens identiek uitgerust als kamers voor gewone intensieve zorg.
 • ECMO – De ECMO-kamers zijn specifiek ingericht en vragen, in verband met mogelijkheid tot ingrepen, om hogere technische eisen dan de andere kamers.(EMCO -Ectracorporale Membraan Oxygenatie,ook wel kunsthart )
 • Infectieuze patiënten – Er wordt een tweetal gesluisde éénpersoonskamers in de NICU gerealiseerd. Door een handige
  positionering van de sluis kunnen de betreffende kamers ook worden gebruikt als “gewone” éénpersoonskamer.

Naast de patiëntenkamers worden er ondersteunende ruimtes gerealiseerd, zoals bijv. balies, backoffice, wascellen, opslagruimtes, ouderruimtes, apotheek, keukens, spreekkamers e.d. Ook de bouw van een nieuwe techniekruimte in de bouwvlek maakt onderdeel uit van het project. In deze ruimte worden nieuwe installaties geplaatst ten behoeve van de luchtbehandeling voor de ECMO ruimtes. Bouwkundig zal het plan op hoofdlijnen bestaan uit de volgende werkzaamheden:

 • sloopwerk;
 • dichtzetten trapgat met stalen plaatvloer;
 • metal stud wanden met stalen deurkozijnen;
 • brandwerende puien met automatische schuifdeuren (voorzien van LCD folies);
 • systeemplafonds;
 • behang, schilder- en tegelwerk;
 • vloerbedekking, en
 • vaste inrichting

De werktuigkundige werkzaamheden voor het project zijn op hoofdlijnen de volgende:

 • sloopwerk bestaande installaties;
 • riolering;
 • waterinstallatie;
 • medische gassen;
 • luchtbehandeling, waarbij de 3 ECMO ruimtes een nieuwe installatie krijgen;
 • sanitair;
 • brandslanghaspels;
 • verwarming en koeling, waarbij de bedkamers worden voorzien van klimaatplafonds, en
 • regelinstallatie.

De elektrotechnische werkzaamheden voor het project zijn op hoofdlijnen de volgende:

 • sloopwerk bestaande installaties;
 • uitvoeren nieuwe bedkamers als G2 ruimtes;
 • brandmeld- en ontruimtingsinstallatie;
 • toegangscontrolesyteem;
 • medische pendels incl. alle benodigde aansluitingen;
 • aansluitingen op GBS;
 • schakel- en verdeelinrichtingen;
 • uitbreiden bestaande SER;
 • trafo’s en UPS;
 • digital signage;
 • verlichting en noodverlichting;
 • verpleegoproepsysteem;
 • monitoring, en
 • camera-observatiesysteem.

De aanbesteding verloopt volgens een nationale niet-openbare aanbesteding conform het nationale deel van hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Er is gekozen voor een aanbesteding in één perceel. Dit vanwege de hoge mate van integratie tussen de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden. Naast de technische voordelen van één perceel beoogt de aanbesteder door het aanbesteden in één perceel een coördinatievoordeel te behalen en de kans op bouwfouten daarmee te verkleinen.
Een gegadigde dient ten minste te bestaan uit een bouwkundig aannemer, een werktuigkundig installateur en een elektrotechnisch installateur. Dit kan één bedrijf zijn, dat zich al dan niet beroept op de ervaring van derden, maar ook een samenwerkingsverband (combinatie van bedrijven. In ieder geval moet bij aanmelding kenbaar zijn welk bedrijf de bouwkundig aannemer, de werktuigkundig installateur en de elektrotechnisch installateur is. De gevraagde referentieprojecten dienen ook van die onderneming(en) afkomstig te zijn. Er zullen drie gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.

Indien gegadigden in aanmerking willen komen voor selectie, dienen zij zich tijdig aan te melden en te voldoen aan de in de selectieleidraad gestelde eisen. Wanneer het aantal gegadigden dat aan de eisen voldoet groter is dan drie, zullen de drie meest geschikte gegadigden geselecteerd worden op basis van de selectiecriteria. De selectiecriteria en de beoordelingsmethodiek zijn beschreven in de selectieleidraad. 

Bron: Tenderned 14 oktober 2020

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208404

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *