Groot onderhoud en vervangingen van beplantingen & bomen gemeente Venlo – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud en vervangingen van beplantingen & bomen gemeente Venlo

Foto: Pexels.com

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer. Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Venlo is van plan groot onderhoud en vervangingen uit te voeren bij groenvoorzieningen. Hiervoor wordt een
opdracht voor uitvoering van levering, aanplant en nazorg van bomen en beplanting in de markt gezet. Het streven is dat zodra het plantseizoen begint (eind oktober, begin november 2020) de uitvoering van deze opdracht wordt gestart. De opdracht bestaat uit het opnieuw aanplanten van beplanting in bestaande plantvakken waar deze zijn afgestorven of verdwenen. Het betreft hierbij zowel inboet als complete vervangingen in een plantvak. Voor de bomen bestaat de opdracht uit het aanbrengen van bomen en opnieuw inrichten van de groeiplaats op locaties waar deze om diverse redenen afgelopen jaren zijn verdwenen. Omdat de werkzaamheden voor de projecten uit de samenlevingsagenda passen bij deze
opdracht worden deze waar mogelijk ook meegenomen bij de voorbereiding en uitvoering van deze opdracht.

De werkzaamheden dienen zoveel als mogelijk in het laatste kwartaal van dit kalenderjaar uitgevoerd te worden, waarbij alle werkzaamheden, met uitzondering van de nazorg, aan het eind van het plantseizoen (15 april 2021) volledig afgerond dienen te zijn. De nazorg in de vorm van plantgarantie en werkzaamheden in de garantietijd  op zowel bomen als beplantingen loopt daarbij door tot en met 14 april 2022. Om een begin te maken met het weer op orde brengen van de basis in onze groenvoorzieningen moet zo spoedig mogelijk begonnen worden met het weer uitvoeren van groot onderhoud en vervangingen. Door middel van het renoveren en aanvullen van bestaande groenvakken, wordt een start gemaakt met het kwalitatief verbeteren van onze groenvoorzieningen in de buitenruimte.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. Verwijderen en afvoeren/verwerken van huidige bomen en beplantingen;
b. Leveren bomen en beplanting;
c. Aanplanten nieuwe bomen en beplantingen;
d. Nazorg in de vorm van plantgarantie voor de duur van 1 volledig jaar voor bomen en beplantingen. (contractduur: tot en met 14 april 2022).

Bron: Tenderned 18 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202859

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *