Nieuwbouw Maritieme Academie Harlingen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Maritieme Academie Harlingen

Impressie: © Stg. Dunamare Onderwijsgroep

De Maritieme Academie in Harlingen (MAH) verzorgt het voortgezet onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) voor jongeren die interesse hebben in water, varen en techniek. Veel van deze leerlingen zijn tevens gehuisvest op de campus. De huidige leerlingenhuisvesting voldoet niet langer. Stichting Dunamare, waarvan de MAH onderdeel uitmaakt is van plan om aan de Almenumerweg in Harlingen een nieuw duurzaam huisvestingsgebouw te realiseren. Door Penta Architecten is hiervoor een ontwerp gemaakt dat gezamenlijk met de ontwerpteampartners is uitgewerkt tot een bestek met bijbehorende tekeningen.

Het nieuwe huisvestingsgebouw krijgt een centrumfunctie en wordt het hart van de campus. In het gebouw worden naast de slaap- en woonvoorzieningen voor 150 leerlingen, tevens een restaurant met bijeenkomstruimte en een aantal facilitaire ruimten gerealiseerd. De nieuwbouw bestaat uit ca. 4.800 m2 bvo verdeeld over 5 verdiepingen.  Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de plek waar nu de hoofdingang/parkeervoorziening van de campus is, gelegen aan de Almenumerweg in Harlingen. De bestaande (monumentale) huisvestingsgebouwen worden afgestoten aan een derde partij.

De opdracht is verdeeld in twee percelen:

  • Perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden, incl. de coördinatieverplichting over de uitvoering van het gehele werk.
  • Perceel 2: Installatietechnische (E+W) werkzaamheden voor de realisatie van het werk.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europese niet-openbare procedure. Deze procedure is een aanbestedingsprocedure in 2 fasen. Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij, op basis van bestek en tekeningen, een inschrijving wordt uitgevraagd tijdens de gunningsfase. Met de inschrijver aan
wie de opdracht wordt gegund wordt een aannemingsovereenkomst aangegaan. Met het indienen van een verzoek tot deelname tijdens de selectiefase gaat de gegadigde uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van de concept overeenkomsten.Na de definitieve gunning vangt de contracteringsfase aan. De uitvoering vindt naar verwachting plaats vanaf juli 2022 en het project dient vervolgens uiterlijk opgeleverd te worden in juli 2023. 

Bron: Tenderned woensdag 16 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255876

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *