Nieuwbouw kleedkamers Dolderse Sportclub Zeist – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw kleedkamers Dolderse Sportclub Zeist

Situatieschets DOSC © Gemeente Zeist

Doel van deze aanbesteding is de uitbreiding van de kleedkamers van een bestaand sportcomplex aan de Willem Arntszlaan te Den Dolder. De kleedkamers fungeren als een zelfstandig gebouw met verlichting en verwarming.
De opdrachtgever wenst met de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan een overeenkomst te sluiten. De toekomstige opdrachtnemer, alsmede het door de opdrachtnemer uit te voeren werk moeten hierbij voldoen aan de door opdrachtgever te stellen voorwaarden. De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, voorzien met ingang van 5 juli 2021 tot en met de oplevering van het werk. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen. De aanbesteding wordt uitgevoerd onder werking van de Aanbestedingswet 2012. De opdracht wordt aanbesteed door middel van de Nationaal Openbare procedure overeenkomstig de delen 1,2 en 4 van de Aanbestedingswet 2012 en hoofdstuk 1 en 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. De Nationaal openbare procedure houdt in dat de kwalificatie en gunning in één fase plaatsvindt, zij het dat er binnen deze procedure wel sprake is van verschillende verrichtingen (toetsen op het niet van toepassing zijn van Uitsluitingsgronden, het voldoen aan de minimum geschiktheidseisen en het beoordelen van de inschrijvingen). 

De gemeente Zeist biedt de mogelijkheid aan inschrijvers om locaties te bezichtigen. De bezichtigingen zullen plaatsvinden op 20 april a.s.  Voor deelname aan de schouwronde kunt u zich tot uiterlijk 16 april 2021 voor 13.00 uur. Aanmelden via
het emailadres onder vermelding van naam, functie, contact-gegevens van de afgevaardigde. Tijdens de schouwronde mag geen beeldmateriaal gemaakt worden, foto’s of anderszins. Zonder een geldig legitimatiebewijs wordt er geen toegang tot een betreffende locatie verschaft. Er wordt geen proces-verbaal van aanwijzing opgemaakt. Eventuele gestelde vragen dienen (alsnog) schriftelijk te worden ingediend. Enkel de schriftelijke beantwoording in de nota van inlichtingen heeft rechtskracht.

Er zal worden gegund aan de voor gemeente Zeist Economisch Meest Voordelige Inschrijving, aan de hand van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De Inschrijvingen die in voorgaande beoordelingsstappen zijn uitgesloten van verdere beoordeling/deelname en door Gemeente Zeist terzijde zijn gelegd, worden niet verder beoordeeld en kunnen niet als Economisch Meest Voordelige Inschrijving worden aangemerkt. Wanneer na beoordeling of na het voornemen tot gunnen blijkt dat de anbieding die als nummer 1 is geëindigd ongeldig is dan wordt er herbeoordeeld op basis van de aanbiedingen van de
overgebleven aanbieders omdat de prijs relatief wordt beoordeeld.

Bron: Tenderned 6 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224316

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *