Nieuwbouw Kindcentrum Diamant Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kindcentrum Diamant Den Haag

Impressie KC Diamant © STG. Lucas

Stichting Lucas Onderwijs en de gemeente Den Haag beogen begin 2023 nieuwe huisvesting voor KC Diamant in gebruik te nemen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de plek van de huidige gymzaal van het Diamant College aan de Diamanthorst 183 te Den Haag. Om de samenwerking tussen PO en VO te versterken is de nieuwbouw voor het Kindcentrum op elke verdieping met het bestaande gebouw van het Diamant College verbonden. In de nieuwbouw wordt tevens op de 1e verdieping een
nieuwe gymzaal voor het Diamant College opgenomen. De nieuwbouw bestaat uit 3 lagen, heeft een stalen skelet met een kalkzandsteen binnenblad en metselwerk gevel en moet voldoen aan Frisse Scholen klasse B en de BENG eisen van de gemeente Den Haag.
Het onderwijsconcept van de school voorziet in 4 open leerdomeinen, traditionele klaslokalen passen niet binnen dit onderwijsconcept. In een eerder stadium is ten behoeve van dit werk een aanbesteding voor een bouwteamovereenkomst gestart op basis van het definitief ontwerp, maar deze is vroegtijdig beëindigd wegens overschrijding van het budget. Na het doorvoeren van diverse bezuinigingen en een aanpassing en uitwerking van het ontwerp tot een technisch ontwerp / bestek wordt thans het werk opnieuw aanbesteed.

Het programma van de nieuwbouw bestaat uit:
• Basisschool de Vuurvlinder (12 groepen) 1.580 m2 BVO
• Multi Functionele Accommodatie (2 stuks) 230 m2 BVO
• Gymzaal voor Diamant College (VO afmeting) 539 m2 BVO
• PSZ Extra (1 groep) 115 m2 BVO
• KDV 2Samen (2 groepen) 290 m2 BVO
Totaal programma 2.754 m2 BVO

De Omgevingsvergunning is aangevraagd op basis van het definitief ontwerp en deze is in november 2020 ontvangen. Ten behoeve van de wijzigingen in het ontwerp wordt in april 2021 de wijziging van de verstrekte Omgevingsvergunning besproken met de omgevingsdienst. Het werk is beschreven in een technisch ontwerp / bestek. De Opdracht wordt uitgevoerd op basis van een Overeenkomst waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing zijn.

Het werk wordt in één perceel aanbesteed. Het werk omvat de volgende werkzaamheden:
– Sloop en opschonen bouwterrein en plaatselijk grondsanering;
– Bouwkundige en constructieve werkzaamheden;
– Installatiewerkzaamheden zowel werktuigbouwkundig als elektrotechnisch;
– Terreininrichting

Beoogd wordt om de opdracht rond week 38 van 2021 voorlopig te gunnen (via een zogeheten gunningsbeslissing). Definitieve gunning kan plaatsvinden na goedkeuring door de stuurgroep én door de gemeente Den Haag (na ontvangst van de uitvoeringsbeschikking). Naar verwachting is de definitieve gunning omstreeks week 46 van 2021. De sloopwerkzaamheden kunnen direct starten in aansluiting op de opdrachtverstrekking. Het werk moet uiterlijk 14 maart 2023 opgeleverd worden, zodat de school in gebruik genomen kan worden na de meivakantie in 2023 (per 9 mei 2023).

Deze aanbesteding vindt plaats volgens het nationale deel van hoofdstuk 3 van het ARW 2016 (nationale niet-openbare Aanbestedingsprocedure). De aanbesteding vindt in 2 fasen plaats. In de selectiefase fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal 5 gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.

Bron: Tenderned 6 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224186

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *