Marktconsultatie Leveren, plaatsen, beheer & onderhoud en wijzigingen VRA’s Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Leveren, plaatsen, beheer & onderhoud en wijzigingen VRA’s Amsterdam

Illustratie: © deels Bio-overheid.nl

De gemeente Amsterdam kent een omvangrijke weginfrastructuur met een groot aantal verkeersregelautomaten. Deze infrastructuur ondervindt jaarlijks wijzigingen en uitbreidingen. Momenteel zijn er ongeveer 400 verkeersregeltoestellen in gebruik. Periodiek worden verkeersregeltoestellen vervangen omdat deze de technische of economische levensduur bereiken.
Daarnaast worden verkeersregeltoestellen aangepast en worden er nieuwe ingekocht voor de aanpassingen of uitbreidingen van de infrastructuur. Het huidige areaal aan verkeersregeltoestellen is als resultaat van historische ontwikkeling, samengesteld uit een tweetal “merken / leveranciers”. Het beheer, onderhoud van, en het uitvoeren van wijzigen aan de geïnstalleerde verkeers-regeltoestellen is op dit moment georganiseerd door middel van contracten met de oorspronkelijke leveranciers, die deze diensten verrichten tot het einde levensduur van die toestellen.

De huidige overeenkomst voor het leveren, plaatsen, beheer & onderhoud en uitvoeren van wijzigingen aan de verkeersregeltoestellen loopt af en kan niet meer worden verlengd. De gemeente Amsterdam heeft daarom behoefte aan het contracteren van een opdrachtnemer met een Europese aanbesteding. De gemeente Amsterdam dient als overheid organisatie zich te conformeren aan de richtlijnen ten aanzien van informatiebeveiliging voor de gehele overheid. Het normenkader “Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)” beschrijft alle maatregelen en controles die er voor moeten zorgen dat de omgang met informatie (data) in systemen en door eindgebruikers op correcte wijze plaats vindt. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid moet geborgd zijn. Op de website https://bio-overheid.nl/ is het normenkader beschreven en is publiekelijk beschikbaar voor iedereen. De BIO zal van toepassing verklaard worden voor deze aanbesteding met daarbij een vertaling naar de wijze waarop de BIO binnen gemeente Amsterdam toegepast dient te worden. Door middel van
de marktconsultatie wil opdrachtgever met marktpartijen deze informatie delen en inzicht verkrijgen hoe de marktpartijen hier tegen over staan.
Door het houden van een marktconsultatie wil de gemeente Amsterdam inzicht krijgen in hoe de partijen omgaan met het thema Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO in combinatie met de IVRI. Dit wordt gedaan om input vanuit de markt te verkrijgen voordat de aanbesteding gestart wordt.

De marktconsultatie is geheel schriftelijk en alleen op TenderNed gepubliceerd. De gemeente Amsterdam heeft een aantal vragen geformuleerd, zie de vragenlijst. Aan de deelnemers van de marktconsultatie wordt gevraagd de vragen te beantwoorden en het ingevulde document te versturen via de berichtenmodule van TenderNed in één van de volgende formats:
Word
Kopieerbare PDF (dus geen gescande PDF)
De gemeente behoudt zich het recht voor afhankelijk van de gegeven antwoorden met één of meer partijen een gesprek aan te gaan dan wel schriftelijk nadere vragen te stellen. Na afloop van de marktconsultatie maakt de gemeente Amsterdam een eindverslag dat bij de aanbestedingsdocumenten op TenderNed wordt gepubliceerd. Het eindverslag is geanonimiseerd en bevat een weergave van de verkregen informatie en inzichten op hoofdlijnen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *