Nieuwbouw KC aan de Oosterplas te ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw KC aan de Oosterplas te ‘s-Hertogenbosch

Impressie: ©gemeente ‘s-Hertogenbosch

Goed onderwijs draagt bij aan het welzijn van jongeren en aan de ontwikkeling van talent. Goede huisvesting kan dit ondersteunen. Het schoolbestuur ATO Scholenkring en de gemeente hebben daarom het voornemen om een nieuw integraal Kindcentrum aan de Oosterplas te bouwen. In dit nieuwe centrum worden de fusieschool Aquamarijn en Oberon, de kinderopvang en een sportzaal ondergebracht. Het centrum wordt gebouwd op de locatie waar nu de basisschool Oberon aan de Waalstraat en de sportzaal aan de Rijnstraat staan. Deze gebouwen worden ten behoeve van de nieuwbouw gesloopt.

Voor de nieuwbouw van KC aan de Oosterplas is ATO-Scholenkring op zoek naar een uitvoeringsteam waarbinnen de disciplines bouwkunde en installatie (werktuigkundig en elektrotechnisch) zijn vertegenwoordigd. KC aan de Oosterplas dient flexibel van opzet te zijn, alsmede onderhoudsarm en schoonmaakvriendelijk in gebruik. Zo dient een deel van het gebouw zelfstandig te gebruiken en technisch te compartimenteren te zijn en is het behalen van tenminste Frisse Scholen Klasse B vanzelfsprekend. Ook dient er rekening te worden gehouden met de stedenbouwkundige context waarbinnen het gebouw gerealiseerd wordt en de daarbij behorende sociale veiligheid- en privacyaspecten. Tot slot wordt KC aan de Oosterplas een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). De nieuwbouw omvat circa 3.800 m2 en het bouwkostenbudget betreft €6.100.000,- exclusief btw. De functies betreffen een basisschool met ongeveer 400 leerlingen, een kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang van Zonnelicht. Tevens komt er accommodatie voor bewegingsonderwijs. Dit betreft een dubbele gymzaal op de eerste verdieping, welke ook buiten schooltijden gebruikt zal worden voor sport en spel.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure conform het Europese deel van hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Het project wordt in één perceel aanbesteed op basis van bestekstukken. Een gegadigde dient ten minste te bestaan uit een bouwkundig aannemer, een werktuigkundig installateur en een elektrotechnisch installateur. Deze disciplines kunnen verenigd zijn in één bedrijf, dat zich al dan niet beroept op de ervaring van derden, maar ook een samenwerkingsverband. In ieder geval moet bij aanmelding kenbaar zijn uit welke bedrijven de gegadigde bestaat. De gevraagde referentieprojecten dienen ook van die onderneming(en) afkomstig te zijn.

Het object van aanbesteding betreft de integrale (bouwkundig, werktuigkundig en elektrotechnisch) uitvoeringswerkzaamheden. Optioneel worden hier onderhoudswerkzaamheden voor een periode van twee jaar (jaar 1 en 2 na oplevering) van KC aan de Oosterplas in meegenomen. Eveneens geldt de optie om de onderhoudswerkzaamheden jaarlijks te verlengen tot 10 jaar (jaren 3 tot en met 10 na oplevering).

Bron: Tenderned 23 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206216

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *