Nieuwbouw kantoor- labgebouw CQT TU/e – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw kantoor- labgebouw CQT TU/e

Impressie-nieuwbouw CQT
Impressie: ©TU/e

De TU/e wil een nieuwbouw realiseren waarin diverse onderzoeksgroepen, laboratoria en algemene ruimtes gehuisvest kunnen worden. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd tussen gebouw Flux en gebouw Cascade. De toegang tot de nieuwbouw zal voornamelijk zijn via de loopbrug van Flux naar Cascade waar men halverwege het nieuw te realiseren gebouw binnen treedt. Momenteel wordt het Definitief Ontwerp (DO) van deze nieuwbouwopgave opgesteld. Dit DO zal voor de start van de gunningsfase gereed zijn. Op het moment van publicatie van deze aanbesteding is er nog geen definitief besluit genomen over onder andere het budget voor dit traject. De besluitvorming over doorgang
van het project en budget zal in januari 2021 plaatsvinden. De opgave behelst het uitwerken van het DO naar technisch ontwerp (TO) en een uitvoeringsgereed ontwerp (UO) en vervolgens de realisatie van de nieuwbouw tussen de gebouwen Flux en Cascade. Bij opdrachtverlening gaat de ontwerpverantwoordelijkheid over van de adviseur DO naar de Opdrachtnemer. Het gebouw is circa 2.000m2 groot. Het gebouw heeft drie bouwlagen boven maaiveld en één kelderlaag. Ongeveer 730m2 nuttigvloeroppervlak (NO) wordt gereserveerd voor gemeenschappelijke ruimtes en kantoorruimtes. Hierbij kan gedacht worden aan kantoren, vergaderzalen, studentenruimtes, verkeersruimtes en dergelijke. Ongeveer 620 m2 NO is bedoeld voor de volgende onderwijsgroepen en laboratoria:

  • CQT-lab;
  • NAQT;
  • Smart*Light;
  • Sectorplan;
  • Chemisch lab;
  • Mechanisch lab;
  • Algemene opslag;
  • Elektronisch Atelier.

De opdrachtgever wil de opdracht gunnen aan één partij die integraal verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De opdrachtnemer dient te beschikken over voldoende ervaring, deskundigheid en creativiteit op alle disciplines, benodigd voor de uitvoering van de opdracht. De onderzoeksgroep CQT is nu gevestigd in een ander gebouw op de Campus. Het huurcontract loopt op 31 december 2022 af. Het gebouw dient om deze reden voor deze tijd in gebruik genomen te worden wat resulteert in een beperkte bouwtijd.

De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure zoals omschreven in de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012 (Stb 2016, 241). Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is van toepassing op deze aanbesteding. 

Deze aanbesteding start met een selectiefase. Deze fase is bedoeld om de geschiktheid van gegadigden te beoordelen en de vijf  meest geschikte gegadigden te selecteren voor deelname aan gunningsfase, op voorwaarde dat er een voldoende aantal geschikte gegadigden is.  De geselecteerde gegadigden zullen schriftelijk worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. Doel van de inschrijving en de beoordeling daarvan is het selecteren van de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding .

Bron: Tenderned 3 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210499

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *