Meervoudig onderhandse aanbesteding: CMS en website waterschap Noorderzijlvest – Aanbestedingsnieuws

Meervoudig onderhandse aanbesteding: CMS en website waterschap Noorderzijlvest

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest wil een nieuwe CMS (Content management Systeem = is een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren)-oplossing, inclusief website verwerven. Hiertoe wordt middels deze aanbesteding één inschrijver geselecteerd die verantwoordelijk is voor het ontwerp, realisatie, levering en werking van de CMS SaaS-oplossing en website én voor de implementatie (inclusief migratie) naar de nieuwe CMS-oplossing en website en het technisch beheer en onderhoud van de omgeving.

De looptijd van de Overeenkomst is 24 maanden met driemaal de mogelijkheid tot verlenging van één jaar (dus een looptijd van maximaal vijf jaren). Zij vangt aan op 1 april 2021 en eindigt op 31 maart 2023.

Bij aanmelding voor deze aanbesteding dient u in onderstaand document te verklaren dat u voldoet aan de gestelde eisen:

  • De bewijsmiddelen hoeven niet bij aanmelding te worden overlegd.
  • De bewijsmiddelen kunnen na verzending van het gunningsvoornemen worden opgevraagd bij de partij met wie de aanbestedende dienst de overeenkomst wil sluiten.
  • Als u de gevraagde bewijsmiddelen niet kunt overleggen of als deze niet voldoen, sluit de aanbestedende dienst u alsnog uit.

Voor deze aanbesteding zijn tegelijkertijd met de publicatie van deze procedure reeds drie partijen uitgenodigd. Noorderzijlvest biedt overige geïnteresseerde partijen de mogelijkheid ook in te schrijven op deze uitvraag, waarbij de eerste twee aangemelde partijen die voldoen aan de gestelde eisen worden uitgenodigd voor de inschrijving.

U dient uw verzoek tot toelating te richten aaninkoop@noorderzijlvest.nl o.v.v. CMS en website waterschap Noorderzijlvest

Bron: Waterschap Noorderzijlvest https://www.noorderzijlvest.nl/organisatie/inkoop-aanbesteding/meervoudig/@18152/meervoudig-2/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *