Nieuwbouw IKC het Sterrenbos Huissen Lingewaard – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC het Sterrenbos Huissen Lingewaard

Het project betreft de vervangende nieuwbouw van IKC Het Sterrenbos aan de van Wijkstraat 16a te Huissen, er wordt gezocht naar partners voor een uitwerking in bouwteamverband. De opdracht bestaat uit 2 percelen: bouwkundig werk en technische installatiewerk. o.a.: ca. 3.220 m2 BVO, ENG, PvE Frisse Scholen 2021: klasse B.

Illustratie: pixabay.com

• Perceel 1: Bouwteampartner bouwkundig werk (beoogd Bouwkundig aannemer):

Het verkrijgen van een binnen de gestelde kaders passende Inschrijving met de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)’ en het contracteren van de Inschrijver hiervan, welke aansluitend zitting neemt in het bouwteam en hierin een bijdrage levert aan de nadere (bouwkundige) uitwerking en optimalisering van het liggende ontwerp (primair: input uitvoeringsexpertise en afprijzen (deel)ontwerpen VO (‘verificatie’), DO en TO/Bestek) en welke, nadat Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenstemming hebben bereikt over de aannemingssom van het bouwkundig werk (inclusief alle overige condities), én nadat Opdrachtgever hiertoe expliciet schriftelijk heeft besloten (bestuurlijk ‘go-besluit’), binnen de gestelde kaders voorziet in de feitelijke realisatie van het UO/bouwkundig werk (bouworganisatiemodel: zie paragraaf 1.5 Selectieleidraad). •

Omvang:
o Totaal oppervlak (incl. flexibele schil) ca. 3.220 m2 BVO.
Onderwijshuisvesting groot ca. 2.410 m2 BVO, geschikt voor ca. 450 leerlingen en secundaire ruimten/algemene voorzieningen.
Kinderopvang, groot ca. 350 m2 BVO, geschikt voor 3 groepen en secundaire ruimten.
Flexibele schil, groot totaal ca. 460 m2 BVO, waarvan ca. 345 m2 BVO voor onderwijs (3 groepen incl. secundaire ruimten) en
ca. 115 m2 BVO voor kinderopvang (1 groep incl. secundaire ruimten).

 

 Perceel 2:

Bouwteampartner technische installatiewerk (beoogd Aannemer E- en W-installaties): Het verkrijgen van een binnen de gestelde kaders passende Inschrijving met de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)’ en het contracteren van de Inschrijver hiervan, welke aansluitend zitting neemt in het bouwteam en hierin een bijdrage levert aan de nadere (installatietechnische, zijnde elektrotechnische en werktuigbouwkundige) uitwerking en optimalisering van het liggende ontwerp (primair: input uitvoeringsexpertise, afprijzen (deel)ontwerpen VO (‘verificatie’), DO en TO/Bestek en welke, nadat Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenstemming hebben bereikt over de aannemingssom van het technische installatiewerk (inclusief alle overige condities), én nadat Opdrachtgever hiertoe expliciet schriftelijk heeft besloten (bestuurlijk ‘go-besluit’), binnen de gestelde kaders voorziet in het UO/technische installatiewerk en de feitelijke realisatie van het UO/technische installatiewerk (bouworganisatiemodel: zie paragraaf 1.5 Selectieleidraad).

• Omvang: o Totaal oppervlak (incl. flexibele schil) ca. 3.220 m2 BVO.

*Onderwijshuisvesting groot ca. 2.410 m2 BVO, geschikt voor ca. 450 leerlingen en secundaire ruimten/algemene voorzieningen.
*Kinderopvang, groot ca. 350 m2 BVO, geschikt voor 3 groepen en secundaire ruimten.
*Flexibele schil, groot totaal ca. 460 m2 BVO, waarvan ca. 345 m2 BVO voor onderwijs (3 groepen incl. secundaire ruimten) en ca. 115 m2 BVO voor kinderopvang (1 groep incl. secundaire ruimten).

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/324268

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *