Nieuwbouw IKC Het Simmelink Eibergen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Het Simmelink Eibergen

Foto: Het Simmelink (magazine)

Zowel gemeente Berkelland als de betrokken partner en hoofdgebruiker (basisschool Het Simmelink) van het te vormen Integraal Kindcentrum Het Simmelink hebben de ambitie uitgesproken om als IKC Het Simmelink een bredere maatschappelijke functie te bekleden in Eibergen en voor de wijk in het bijzonder. De te realiseren nieuwbouw van het IKC kan hiervoor het gewenste vliegwieleffect zijn. IKC
Het Simmelink biedt huisvesting aan de partners: basisschool Het Simmelink en aan een kinderopvangorganisatie. Preferent en beoogd partner in deze is Stichting Humankind.

De aanbesteding voor de nieuwbouw van IKC Het Simmelink heeft twee percelen.
Perceel 1: bouwteampartner bouwkundig werk (bouwkundig aannemer):
Het verkrijgen van een binnen de gestelde kaders passende inschrijving met de ‘beste prijskwaliteitverhouding (BPKV)’ en het contracteren van de inschrijver hiervan, welke aansluitend zitting neemt in het bouwteam en hierin een bijdrage levert aan de nadere (bouwkundige)
uitwerking en optimalisering van het liggende ontwerp (primair: input uitvoeringsexpertise en afprijzen (deel)ontwerpen) en welke, nadat opdrachtgever en opdrachtnemer overeenstemming hebben bereikt over de aannemingssom van het bouwkundig werk (inclusief alle overige
condities), én nadat opdrachtgever hiertoe expliciet schriftelijk heeft besloten (bestuurlijk ‘go-besluit’), binnen de gestelde kaders voorziet in de feitelijke realisatie van het bouwkundig werk.


Perceel 2: bouwteampartner technische installatiewerk E&W (installateur):
Het verkrijgen van een binnen de gestelde kaders passende Inschrijving met de ‘beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)’ en het contracteren van de inschrijver hiervan, welke aansluitend zitting neemt in het bouwteam en hierin een bijdrage levert aan de nadere (installatietechnische,
zijnde elektrotechnische en werktuigbouwkundige) uitwerking en optimalisering van het liggende ontwerp (primair: input uitvoeringsexpertise en afprijzen (deel)ontwerpen) en welke, nadat opdrachtgever en opdrachtnemer overeenstemming hebben bereikt over de aannemingssom van
het technische installatiewerk E&W (inclusief alle overige condities), én nadat opdrachtgever hiertoe expliciet schriftelijk heeft besloten (bestuurlijk ‘go-besluit’), binnen de gestelde kaders voorziet in de feitelijke realisatie van het technische installatiewerk E&W. 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *