Levering en plaatsing van Abri’s Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Levering en plaatsing van Abri’s Amersfoort

Foto: Armada

Deze aanbesteding van de gemeente Amersfoort betreft het leveren en plaatsen van abri’s. De leverancier dient op basis van in het Programma  van Eisen verstrekte gegevens abri’s te leveren en te plaatsen op de aangegeven locaties.
Buiten de scope vallen het beheer en onderhoud van de abri’s en de exploitatie van reclame. Hiertoe zal door de gemeente een separate aanbestedingsprocedure voor een concessie worden doorlopen.

Bij aanvang van de opdracht dient de opdrachtnemer 140 abri’s te plaatsen. Dit aantal dient door de inschrijver gehanteerd te worden als uitgangspunt voor de calculatie van de inschrijving. De opdrachtnemer dient de initiële levering van 140 abri’s uiterlijk eind 2020 geplaatst te hebben. Hierbij is de streefdatum voor oplevering 15 november 2020. De huidige abri’s worden door de huidige exploitant verwijderd. De opdrachtnemer heeft de plicht het verwijderen van de huidige abri’s en het plaatsen van nieuwe abri’s met de huidige exploitant af te stemmen.

De uitgangspunten van deze aanbesteding zijn de volgende:

  • Opdrachtnemer levert en plaatst (inclusief aansluiting op elektra) de abri’s. De kosten van Stedin voor aansluiting op het electriciteitsnet kunnen zonder opslag aan de opdrachtgever doorberekend worden.
  • Opdrachtnemer levert een beheer- en onderhoudsplan aan voor de abri’s (met het doel dat deze zo lang mogelijk in goede staat kunnen blijven; het onderhoud wordt uitgevoerd door derden).
  • Gedurende de looptijd van de leveringsovereenkomst dient de opdrachtnemer abri’s en onderdelen te leveren tegen vooraf vastgestelde prijzen.
  • Iedere inschrijver mag twee inschrijvingen indienen. Varianten zijn niet toegestaan.

Inschrijver dient rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:

  • De standaard Abri’s dienen optioneel uitgevoerd te kunnen worden in een uitvoering waarin het dak wordt voorzien van sedum of zonnepanelen.
  • De Abri’s aan de Stadsring (10x) en op het Stationsplein (10x) dienen uitgevoerd te worden met een transparant dak voorzien van geïntegreerde zonnepanelen.
  • Het is toegestaan om met twee modellen in te schrijven (standaard versus Stadsring/ Stationsplein), maar één model is ook toegestaan.

Voor de opdracht geldt een plafondbedrag van € 1.300.000,-  voor levering en plaatsing 140 abri’s. Inschrijvingen met een inschrijfbedrag boven het plafondbedrag worden terzijde gelegd en komen niet voor gunning in aanmerking.

De gemeente Amersfoort wenst een leveringsovereenkomst af te sluiten met een looptijd van maximaal 15 jaar. De overeenkomst ziet op een minimale en maximale afname van abri’s en de levering van onderdelen. De minimale omvang van de overeenkomst betreft het leveren en plaatsen van 140 abri’s. De overeenkomst wordt gesloten voor een maximale periode van 15 jaar of tot een maximum van 200 abri’s is bereikt. Zodra het maximum is bereikt eindigt de overeenkomst ten aanzien van de leverplicht van abri’s. Voor de levering van onderdelen geldt een looptijd van de overeenkomst voor de duur van 15 jaar. De leverplicht van onderdelen eindigt niet met het bereiken van het maximum aantal te plaatsen abri’s.

Bron: Tenderned 25 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190869

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *