nieuwbouw IKC Gendringen – Aanbestedingsnieuws

nieuwbouw IKC Gendringen

Foto: Google Streetview

De aanbestedende dienst wenst een partnerschap aan te gaan met een opdrachtnemer waarmee samen de opgave van het ontwerpen, realiseren, onderhouden en garanderen energievolume(s) voor een periode van vijfentwintig  jaar kan worden gerealiseerd. De aanbestedende dienst is op zoek naar een partner met een pro-actieve houding welke bereid is te investeren in de onderlinge langdurige relatie. De aanbestedende dienst en haar gebruikers willen een slim ontwerp en met zo slim mogelijke technische oplossingen om het gebouw eenvoudig aanpasbaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen (leerlingaantallen,
onderwijskundige en technische veranderingen), ook als het gaat om het slim kunnen toepassen van nu nog niet bekende maar toekomstige betere technieken. De aanbestedende dienst wil commitment creëren bij de docententeams en andere gebruikers door hen te betrekken bij het ontwerp van de nieuwe school. Om de doelen te bereiken, is gekozen voor een integrale projectaanpak. Deze aanpak kenmerkt zich in het optimaal gebruik maken van de kennis van de markt en de markt ook optimaal ruimte te geven deze ten dienste te stellen van een zo goed mogelijk resultaat voor de opdrachtgever en –
nemer. De aanbestedende dienst is stichting Essentius. De aanbesteding vindt plaats door middel van een mededingingsprocedure met onderhandeling. Een mededingingsprocedure met onderhandeling is een procedure waarbij
alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging een verzoek mogen doen tot deelneming. Hierbij mogen uitsluitend de door de aanbestedende dienst geselecteerde ondernemers een eerste inschrijving indienen waarbij door middel van onderhandelingen met een of meer van hen naar definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt.

Het doel van deze selectiefase is het selecteren van vijf kandidaat inschrijvers die vervolgens worden uitgenodigd voor de gunningsfase. De gunningsfase start met een challengeronde, waarna twee gegadigden  tussendoor afvallen en drie partijen een eerste inschrijving kunnen doen. Na de eerste inschrijving zal door middel van onderhandelingen met een of meer van hen
naar (een) definitieve inschrijving(en) voor het ontwerpen, realiseren, onderhouden en garanderen van energievolumes cq. –kosten voor de gebouw gebonden energie van IKC Gendringen worden toegewerkt. De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met Beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

De uitgangspunten bij dit project zijn:

  • Locatie nieuwbouw op de huidige locatie van de Christoffelschool, Grotestraat 87, 7081 CD Gendringen
  • Aantal leerlingen 277 leerlingen
  • Aantal kindplaatsen 50 kindplaatsen (kinderopvang 28, BSO 22)
  • Ruimtebudget van circa 2.079 m² BVO
  • Onderwijshuisvesting duurzaam gebouwde onderwijshuisvesting waardoor een gezonde, aantrekkelijke leer- en werkomgeving
    voor leerlingen en personeel wordt gecreëerd.

Bron: Tenderned vrijdag 24 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265109

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *