Nieuwbouw IKC De Toermalijn Wormerveer – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC De Toermalijn Wormerveer

Illustratie: © STG.AGORA Zaanstreek

Stichting Agora staat aan de vooravond van de nieuwbouw van een nieuwe basisschool Toermalijn. De nieuwbouw zal plaatsvinden op een perceel gelegen aan Noordeinde in Wormerveer, rechtstreeks grenzend aan de Zaan. Het schoolgebouw is functioneel van opzet en specifiek afgestemd op de locatie, kwalitatief hoogstaand en duurzaam uitgevoerd.

De aan te besteden opdracht omvat het ontwerp voor de nieuwbouw van een basisschool van circa 1.750 m2 met uitbreiding van 300 m2 kinderopvang. De aanbestedende dienst is voornemens om het project op traditionele wijze te realiseren en houdt daartoe deze aanbesteding op basis van bestekstukken.

In het nieuwe gebouw is gekozen voor een ruimtelijke indeling. Toermalijn wil leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot actieve burgers in een democratische omgeving. Dit betekent dat er plaats moet zijn voor rust maar ook plaats om elkaar te ontmoeten, samen te werken in clusters en talenten te ontwikkelen. Om zo een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.  Toermalijn kent een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid met veel overleg en samenwerking. In het onderwijsaanbod is naast het verwerven van basiskennis en vaardigheden ook het onderzoekend leren een belangrijk onderdeel van ons programma.

De te volgen aanbestedingsprocedure is de Europese openbare procedure volgens het ARW, zoals bedoeld in artikel 2.1.1 ARW. Het ARW is van toepassing op de onderhavige aanbestedingsprocedure behoudens indien en voor zover daarvan in de selectie-en/of gunningleidraad wordt afgeweken.

Een onderneming die is geïnteresseerd om de locatie waar het werk wordt gerealiseerd te bezichtigen, dient dit uiterlijk voor drie weken voor de inschrijfdatum kenbaar te maken via de berichtenmodule in Tenderned. Er is te allen tijde gelegenheid om de locatie op eigen initiatief te bekijken vanaf openbaar terrein.

Er is sprake van één perceel.

Bron: Tenderned 17 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208852

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *