Nieuwbouw IKC De Regenboog Oldebroek – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC De Regenboog Oldebroek

Impressie: © Stg. de Akker

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de complete nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC). Het IKC biedt ruimte voor primair onderwijs inclusief faciliteiten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang één en ander conform het bestek, verdeelt naar perceel, die onderdeel uitmaakt van de uitnodiging tot inschrijving. De uitnodiging tot inschrijving wordt uitsluitend aan geselecteerde gegadigden ter beschikking gesteld. We spreken dus van een niet-openbare procedure met een aanmeld- en inschrijffase.

Het IKC is ontworpen vanuit een vernieuwde visie op het basisonderwijs. Het IKC biedt onderdak aan basisschool CNS de Regenboog en Stichting Kindcentrum (gemeente) Oldebroek. Het IKC bestaat uit een compact volume van ca. 38 x 26 meter (L x B) bij een hoogte van ca. 7,8 meter. In dit volume is ca. 1.465 m2 BVO opgenomen in twee lagen.
de opdracht is verdeeld in twee percelen. Binnen elk perceel wordt beoogd één opdrachtnemer te contracteren. Inschrijven kan per perceel of beide percelen tezamen. Opdrachtgever beoordeelt en gunt de ingediende aanmeldingen en inschrijvingen per perceel. Varianten zijn niet toegestaan. De percelen zijn:
Perceel 1 Bouwkundige werken
Perceel 2 Werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties
De aanbesteder Stichting de Akker kiest ervoor om het werk in deze twee percelen te splitsen. Met de keuze voor het splitsen in percelen door de aanbesteder Stichting de Akker, wordt er voor marktpartijen meer kans gecreëerd voor het verkrijgen van een opdracht in de realisatie van dit werk. Per perceel krijgt de geselecteerde opdrachtnemer rechtstreeks invloed op de contractstukken en de uitvoering van het werk. Daarmee kunnen de partijen beter controleren en aansturen op de vooraf
vastgestelde kwaliteit en wijze van uitvoering. Hierdoor wordt de kans op risico’s en eventuele projectvertraging beperkt. De projectonderdelen ‘vloerafwerking’, ‘schilderwerk’ en ‘terrein’ worden separaat aanbesteed. Deze drie onderdelen maken
deel uit van een coördinatie-overeenkomst. Omdat een goede samenwerking tussen de geselecteerde opdrachtnemers in dit traject allesbepalend is wordt de ervaring met het werken in percelen extra gewaardeerd.

De selectieprocedure heeft tot doel gegadigden te selecteren die worden uitgenodigd tot het uitbrengen van een inschrijving. Opdrachtgever zal voor elk van de twee percelen zoals genoemd maximaal vier gegadigden selecteren. De te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de realisatie van de opdracht. Prognose voor de oplevering van de opdracht is 1 juni 2023. De geplande startdatum voor uitvoering van de overeenkomst is voorzien per 1 november 2022.

Bron: Tenderned maandag 31 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263009

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *