Herinrichting Vijfknoop en Krayenhofflaan Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Vijfknoop en Krayenhofflaan Nijmegen

Het doel van de verkeersstructuur west (vijfknoop / Krayenhofflaan) is om tot een integrale oplossingen voor de verkeerstructuur aan de westkant komen. Deze verkeersstructuur dient robuust en toekomstvast te zijn. Het verkeerskundige doel van het project is drieledig:
1. Het realiseren van een verbinding voor de fietsers voor de beoogde fietsroutes vanaf de snelfietsroute in het Waalfront richting Beuningen en Weurt naar de west-entree .
2. Het verbeteren van verkeersstructuren voor de bus voor de toegankelijkheid van de westelijke stations-entree.
3. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer nu en na realisatie van de ontwikkelingen van de UWV-locatie en de Vissers-locatie.

Vanuit de omgevingsvisie en het klimaatbeleid:
1. Het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het project;
2. Het bijdragen aan de klimaatadaptie.
3. Circulariteit en duurzaamheid in materialen.

Het projectgebied bestaat uit de volgende deelgebieden:
1) Vijfknoop, herinrichting openbare ruimte (kruising Marialaan, Tweede Oude Heselaan, Tunnelweg, Krayenhofflaan, Koninginnelaan):

a) de rijwegen vanaf geplande aanpassingen aan de oostelijke zijde tot en met de vijfknoop;
b) de fietspaden vanaf de westelijke zijde van de Tunnelweg tot en met de vijfknoop;
c) in het stuk westelijk van de tunnelweg wordt het projectgebied in noordelijke
richting begrenst door de plangrenzen van de ontwikkellocatie Vissers / PenR.
d) in het stuk westelijk van de Tunnelweg wordt het projectgebied in de zuidelijke
richting begrenst door het plangebied van de westentree;
e) in zuidelijke richting wordt de vijfknoop aangesloten op de Fresiastraat, de
toekomstige fietsstraat aan de Koninginnelaan, de Marialaan en de Tweede Oude Heselaan.
f) de aanleg van de ontsluiting vanaf de Tunnelweg naar de Kauwstraat.

2) Krayenhofflaan, tussen Tunnelweg en Voorstadslaan, herinrichting naar fietsstraat:

a) de projectgrens betreft de openbare ruimte van erfgrens tot erfgrens van de aangrenzende tuinen.

3) Eerste Oude Heselaan, herinrichting driehoek:

a) de openbare ruimte in de driehoek westelijke van de nieuwe ontsluiting naast Vissers.

Naast deze projectscope zijn er twee aanvullende deelgebieden:
4. Optie: Krayenhofflaan vanaf Voorstadslaan tot aan de Weurtseweg, herinrichting naar fietsstraat
Deze optie betreft het doortrekken van de fietsstraat tot aan de Weurtseweg, met mogelijk ook de oversteek. De keuze voor het lichten van deze optie is afhankelijk van de planning van het aangrenzende project Batava Boterfabriek en de beslissing van bevoegden over de financiering.
5. Onder voorbehoud: Kauwstraat, herinrichting:
Kauwstraat is onderdeel van het projectgebied. Verkeerskundig voldoet de weg aan de eisen die hiervoor gelden. Bevoegden nemen nog een beslissing of de Kauwstraat ook heringericht moet worden als onderdeel van dit project.

De volgende werkzaamheden worden door de opdrachtnemer  in het bouwteam uitgevoerd:
– Uitwerken SO tot VO, DO en bestek;
– Opstellen BLVC-plan;
– Coördinatie en afstemming met stakeholders zoals kabel en leidingbedrijven, verkeerscommissie, hulpdiensten, belangenorganisaties.
– Omgevingsmanagement met direct omwonenden en ondernemers ten behoeve van het ontwerp.
– Uitvoeren onderzoeken zoals bodem, asfalt, funderingsonderzoeken.
– Coordinatie en afstemming met raamcontractanten van gemeente Nijmegen.

Deze werkzaamheden en de rolverdeling zijn gedetailleerd beschreven in de RASCI, deze is bij de selectiedocumenten toegevoegd.

Gemeente Nijmegen kan na de bouwteamfase overgaan tot het sluiten van een aannemingsovereenkomst. De volgende civieltechnische realisatiewerkzaamheden zijn voorzien in deze optionele aannemingsovereenkomst:
– Opbreekwerkzaamheden;
– Funderings- en bestratingswerkzaamheden;
– Grondverbetering, groeiplaatsverbetering;
– Mogelijk vervangen van enkele huisaansluitingen en/of een paar rioolstrengen;
– Asfalteringswerkzaamheden;
– Verlegging van enkele kabels en leidingen;
– Aanbrengen van belijningen.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een bouwteamovereenkomst en optioneel een aannemingsovereenkomst met één leverancier. De intentie is om de bouwteamovereenkomst na definitieve gunning in te laten gaan.  Deze opdracht is niet onderverdeeld in percelen De reden hiervoor is dat integraliteit de complexiteit van dit project en de aansluiting op andere projecten bevordert. Inschrijven op een gedeelte van een perceel is niet toegestaan. De gemeente Nijmegen volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure, met een selectiefase en een inschrijffase. Gunning van de opdracht geschiedt op basis van het gunningcriterium EMVI, de economisch meest voordelige inschrijving deze wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned maandag 31 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263045

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *