Nieuwbouw gymzaal Notweg Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw gymzaal Notweg Amsterdam

Impressie: © Gemeente Amsterdam

In het huisvestingsprogramma 2009 is vervangende nieuwbouw toegekend voor basisschool ‘IKC het Talent’ en de gymzaal. De nieuwe school is eind 2018 opgeleverd. Bewegingsonderwijs wordt nog in de oude gymzaal gegeven. De huidige gymzaal aan Veldzicht 7 is sterk verouderd en voldoet niet aan de huidige eisen voor bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt er door de
ligging in de woonbuurt veel overlast door de omwonenden ervaren. Op advies van de stedenbouwkundige van stadsdeel Nieuw-West is er in plaats van sloop- nieuwbouw op de huidige locatie gekozen voor nieuwbouw op een nieuwe locatie op loopafstand van de nieuwe school.

De gemeente Amsterdam wordt eigenaar van de nieuwe gymzaal, neemt het bouwheerschap op zich en verzorgt de nieuwbouw van de gymzaal. Speerpunt van beleid van de gemeente Amsterdam is om de verduurzaming van de stad te versnellen. Nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd, zijn per 1 januari 2019 bijna energieneutraal (BENG). Voor een klein gebouw als de gymzaal is het binnenklimaat een extra belangrijk aandachtspunt. Het gebouw krijgt geen gasaansluiting en is ontworpen met de ambitie is ‘nul op de meter’. De gymzaal heeft groene daken en hebben een waterbergende functie. In het ontwerp is er veel aandacht aan besteed om het gebouw het hele jaar door comfortabel te kunnen gebruiken. Het doel is om begin 2025 een nieuwe duurzame gymzaal gerealiseerd te hebben.

De Wildeman- en Blomwijckerbuurt maken deel uit van de Westelijke Tuinsteden die Amsterdam in de jaren ’60 bouwde. De buurten zijn toe aan een opknapbeurt. In 2017 is een integrale aanpak gestart om de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te verbeteren. De realisatie van de nieuwe school voor IKC het Talent was de start van deze integrale aanpak. Daarnaast zijn de Wildeman- en Blomwijckerbuurt aangewezen als ontwikkelbuurten. Dat betekent dat de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties de woningen en openbare ruimte opknapt en dat er nieuwe woningen bij komen. De integrale aanpak heeft een aantal jaren stilgelegen, maar is inmiddels weer actueel.
De nieuwbouwlocatie voor de nieuwe gymzaal ligt op ca. 250m loopafstand van basisschool ‘IKC Het Talent’ en is gesitueerd op het veld aan de Notweg en de Osdorper Ban. Het adres is Osdorper Ban 28A. De huidige bestemming is ‘groen’. Voor de realisatie van de nieuwe gymzaal is een bestemmingsplanwijziging aangevraagd.  De grond is onderdeel van de openbare ruimte en is bezit van de gemeente Amsterdam.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de nationale openbare procedure. Het gebied is openbaar toegankelijk. Gegadigden zijn er vrij in om het gebied te bezoeken. Er zal daarom geen aanwijzing plaatsvinden. De inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding is die met de laagste fictieve inschrijvingssom.

Bron: Tenderned dinsdag 19 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320541

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *