Integraal onderhoud openbare ruimte gemeente Kaag en Braassem – Aanbestedingsnieuws

Integraal onderhoud openbare ruimte gemeente Kaag en Braassem

Foto: Pixabay.com

De gemeente Kaag en Braassem is op 1 januari 2009 ontstaan uit een fusie tussen de voormalige gemeenten Alkemade en Jacobswoude. In totaal bestaat de gemeente uit elf krachtige kernen met ieder hun eigen karakter en identiteit: Bilderdam, Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijnsaterwoude,
Rijpwetering en Woubrugge. Deze kernen zijn verdeeld over een oppervlakte van ruim 72km². Daarvan is ongeveer 88% land en 12% water. Voor deze opdracht is de aanbestedende dienst op zoek naar één opdrachtnemer voor het integraal onderhoud van de openbare ruimte binnen haar gemeentegrenzen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onderhoud gazons:
– maaien
– bijmaaien rond obstakels en bomen
b. Onderhoud bermen, taluds en watergangen:
– maaien
– bijmaaien rond obstakels en bomen
– maaien strook langs watergangen
c. Onderhoud verhardingen:
– verwijderen veegvuil en blad
– verwijderen onkruid
d. Onderhoud (ecologische) bermen en oevers:
– maaien ruw gras traditioneel: bermen, bermstroken, taluds, extensief gras
– maaien ruw gras ecologisch: bloemenweide
– maaien natuurwandelpaden
– uitmaaien en ruimen watergangen
e. Bijkomende werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het werk

Alle eisen zijn neergelegd in het programma van Eisen bij de aanbestedingsdocumenten. De te sluiten overeenkomst kent een initiële looptijd tot en met 31 december 2025. De overeenkomst kan, tweezijdig door opdrachtgever/opdrachtnemer, maximaal driemaal met twee jaar schriftelijk verlengd worden. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 19 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320288

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *