GRC-tool gemeente Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

GRC-tool gemeente Eindhoven

©ZaZ 2016

De gemeente Eindhoven zoekt in deze aanbesteding de balans tussen functionaliteiten/kwaliteit en kosten en verwacht van
de te selecteren inschrijver dat deze proactief meedenkt en -werkt aan de invulling hiervan. De scope van de SaaS ICT-oplossing bestaat uit het ter beschikking stellen van een GRC-tool met bijbehorende dienstverlening uitgaande van de gestelde eisen/wensen zoals deze in de aanbestedingsdocumenten zijn vastgelegd. De inschrijver dient, om bovenstaande te realiseren, de volgende prestaties te leveren:
– Eenmalig: het verzorgen van de implementatie van een GRC-tool;
– Jaarlijks: onderhoud en ondersteuning van de SaaS-applicatie, conform SLA en conform GIBIT bestaande uit:
o Correctief onderhoud;
o Preventief onderhoud;
o Innovatief onderhoud;
o Gebruikersondersteuning
In het kader van preventief en/of innovatief onderhoud garandeert leverancier ten minste:
– Dat de ICT Prestatie steeds tijdig zal blijven voldoen aan de voor het overeengekomen gebruik relevante Wet- en regelgeving;
– Dat de ICT Prestatie steeds tijdig geschikt zal blijven voor gegevensuitwisseling met de overige relevante onderdelen van het applicatielandschap en in dat kader aan de overeengekomen interoperabiliteitseisen zal blijven voldoen;
– Dat de ICT Prestatie door middel van het tijdig uitbrengen van updates en/of upgrades steeds tijdig zal blijven voldoen aan nieuwe versies van normen die in de overeenkomst als vereiste normen zijn gespecificeerd;
– Dat bij het uitbrengen van updates en/of upgrades de performance van de ICT Prestatie ten minste gelijk blijft en dat de ICT Prestatie blijft voldoen aan het overeengekomen gebruik.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar en gaat in per 8 maart 2024. Opdrachtgever heeft vijfmaal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal één jaar.

Bron: Tenderned zondag 17 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320181

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 19 december 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *