Nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Principe-ontwerp, de basis voor verdere doorontwikkeling,Impressie: © Rijksvastgoedbedrijf

In Almelo dient tegenover het Centraal Station (op de hoek van de Egbert Gorterstraat en Stationsstraat) een nieuw gerechtsgebouw te worden gerealiseerd. Er zal gebruik worden gemaakt van een geïntegreerd contract. Het beoogde effect
van dit project is het tijdig realiseren van een gerechtsgebouw. Doelstelling is een gebouw zonder overruimte dat kwalitatief aansluit op de hedendaagse functionele en technische eisen die het Rijksvastgoedbedrijf namens de Rechtspraak stelt, maar
ook voldoet aan de eisen die door de maatschappij, het regeringsbeleid en wetgeving betreffende duurzaamheid gesteld worden.
In totaal is circa 9.900m2 bruto vloeroppervlak programma vastgesteld als benodigd voor de nieuwbouw Gerechtsgebouw Almelo. Deze omvang past op de beoogde locatie. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– Het nader ontwerpen van het gerechtsgebouw vanuit het meegegeven principeontwerp;
– De realisatie van het gerechtsgebouw;
– Het uitvoeren van het onderhoud gedurende 15 jaar.

De mogelijkheden om de dwingende functionaliteit en logistiek van de Rechtspraak in te passen op de dwingende locatie is beperkt. Er zijn dan ook niet veel varianten denkbaar. Varianten die het Rijksvastgoedbedrijf en de Raad voor de Rechtspraak goed in beeld hebben. Daarbij is in een marktconsultatie aangegeven dat een geïntegreerde aanbesteding op basis van een principe-ontwerp wordt gewaardeerd door de potentiele uitwerkende consortia van bouwers en ontwerpers. Een richtinggevend ontwerp schept duidelijkheid op kwalitatieve criteria en vermindert de transactiekosten om mee te dingen naar de opdracht.

De opdracht wordt opgedeeld in percelen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van de percelenregeling zoals bedoeld in art. 2.18 lid 3AW 2012, wat inhoudt dat tot maximaal 20% van de totale waarde van alle percelen zonder toepassing van een
Europese aanbestedingsprocedure kan worden gecontracteerd. Binnen onderhavige opdracht worden de volgende percelen onderscheiden:
1) Nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo (onderhavig project);
2) Demontage, opslag en montage interieur stijlkamer;
3) Uitvoering sloop & sanering bestaande bebouwing en asbestsanering.
De financiële omvang van de percelen 2 en 3 is beperkt en passend binnen de percelenregeling als bedoeld in art. 2.18 lid 3 AW 2012 en worden apart (niet via een Europese aanbesteding) gecontracteerd.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese concurrentiegerichte dialoog. Dit betekent dat de aanbesteding in fasen
plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog en inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned donderdag 116 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264305

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *