Innovatieve slibverwerking in Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Innovatieve slibverwerking in Gelderland

Om de grootschalige verwerking van afvalslib te testen en te demonstreren, ontwikkelen VSGM, Attero en Conovation een demonstratie slibverwerkingslijn tot een volgend niveau. Volgens Gelderland is hiermeel aangetoond dat ze het eindproduct: Neutral, op CO₂-neutrale manier maken.

Dagelijks filteren riool- en waterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden slib uit water. De gebruikelijke methode van verwerking van slib is verbranding waarbij CO2 vrijkomt. De MID MIX technologie helpt om slib te ontwateren en vaste stoffen in te kapselen. De resterende stof is een droog product (Neutral). Het eindproduct Neutral dat hier uit ontstaat, kan ingezet worden bij allerlei toepassingen. Een voorbeeld is als cementvervanger in beton. Gelderland draagt financieel bij aan deze demonstratielijn. Afnemers kunnen zien dat ook bij grote hoeveelheden de kwaliteit constant is.

©Gelderland 2020

Slib is een groot probleem. VSGM heeft daar een bijzondere en circulaire oplossing voor die ook nog leidt tot een CO2- en stikstofreductie. VSGM introduceerde, met de financiering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, deze techniek op de Nederlandse markt. In een eerder stadium ondersteunde Gelderland VSGM via het programma De Groeiversneller. Provincie Gelderland stimuleert innovaties, die bijdragen aan een gezonde en schone regionale economie. Met de Europese subsidie voor het fonds van de Regio’s, de EFRO-subsidie is nu een volgende stap van een demonstratielijn mogelijk.

Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-202 stimuleert ondernemers in Gelderland en Overijssel om samen te werken en bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Voor meer informatie over het programma zie OP Oost.

Bron: Gelderland, 1 juli 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *