Nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum Deventer – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum Deventer

Impressie: © Stichting Carmelcollege

Etty Hillesum Lyceum (EHL) te Deventer is een brede scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs en biedt onderwijs aan circa 5.000 leerlingen. Op een vijftal locaties wordt door 520 medewerkers een onderwijspalet aangeboden. Naast praktijkonderwijs, VMBO basis-kader, mavo, havo, atheneum en gymnasium zijn er leerroutes geïnspireerd door vrijeschoolonderwijs, duurzaamheid (ecolyceum) en is er een tweetalig atheneum. Om de leerlingen de faciliteiten te bieden volgens het toekomstgerichte onderwijsconcept heeft het EHL samen met de gemeente Deventer besloten om een nieuwe school te gaan bouwen waarbij de praktijkgerichte mavo en kader- en basisberoepsgerichte leerweg integraal op één locatie worden gehuisvest. De nieuw te creëren locatie De Marke wordt een samenvoeging van de niveaus basis, kader (beide vanuit de
huidige locaties De Marke Noord, De Marke Zuid en Het Stormink).

De opdracht is gebaseerd op een traditionele bouworganisatie en wordt aanbesteed in twee percelen. Perceel 1 bevat de bouwkundige en constructieve werkzaamheden inclusief de coördinatie van perceel 2 alsook werkzaamheden/leveringen van derden. Perceel 2 bevat de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden. De brandmeldinstallatie, inbraakinstallatie en omroepinstallatie zullen als directielevering worden ingebracht. De sloop van de bestaande opstallen alsook de aanleg van de buitenruimte zullen t.z.t. separaat worden aanbesteed.

De Aanbestedende Dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het Project uit van een traditionele bouworganisatie. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in januari 2024 opdracht verstrekt zodat in januari 2024 met de werkzaamheden kan worden gestart. De opdracht zal een initiële looptijd kennen van anderhalf jaar. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. De boordelingscommissie maakt een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van zeven gegadigden per perceel. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘Laagste Prijs’ één inschrijver per perceel te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned zaterdag 1 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/302409

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 juli 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *