Design & build multifunctioneel zwembad Beuningen – Aanbestedingsnieuws

Design & build multifunctioneel zwembad Beuningen

Foto: pexels.com

Deze aanbesteding heeft betrekking op de nieuwbouw van het zwembad in Beuningen. Het nieuwe zwembad vervangt het huidige zwembad De Plons. Met het realiseren van nieuwbouw De Plons voldoet het zwembad weer aan de kwaliteitseisen en voorziet het in de huidige en toekomstige maatschappelijk behoefte: van verenigingen tot specifieke doelgroepen. Het zwembad vervangt het huidige zwembad De Plons. De opdracht betreft op hoofdlijnen:
 Het uitvoeren van de benodigde ontwerp- en advieswerkzaamheden conform de vraagspecificatie;
 Het realiseren van de nieuwbouw;
 Visie ontwerp van volledige terreininrichting (inclusief parkeren, groenvoorziening, fit-parcours en basketbal veldje);
 Het realiseren van de terreininrichting;
 Actieve nazorg van 24 maanden;
 Optimalisatie energie over een periode van 24 maanden.
Het College geeft er, met het oog op duurzaamheid en regionale werkgelegenheid, de sterke voorkeur aan dat de opdrachtnemer werkt met zoveel mogelijk regionale (onder)aannemers. Tevens is de participatie met de gebruikers van belang voor het College. De sloop van het huidige zwembad De Plons valt buiten de scope van de opdracht.

De onderstaande voorzieningen dienen in de accommodatie te worden gerealiseerd.
Wedstrijdbad 25 x 10,4 m, netto 2,5 m diep, vier banen zonder beweegbare bodem
Doelgroepenbad 12 x 10 m, 0 tot 1,35 m diep, volledig beweegbare bodem
Peuterbassin 30 m², 0,3 m diep, glijbaantje met sprayelement
Glijbaan 30m met eigen skim-out
Sauna minimaal 25 m² Cabine, kleedkamer en dompelbad
Whirlpool 3 x 3 m, 1 m diep

Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:
 selectiefase aannemer: juni – september 2023
 gunningsfase: oktober 2023 – januari 2024
 opdrachtverlening: februari 2024
 ontwerpfase: maart 2024 – oktober 2024
 realisatiefase: december 2024 – januari 2026
 ingebruikname exploitant: januari 2026
De onderhoudstermijn bedraagt 24 maanden vanaf oplevering.

Aanbesteder hanteert bij deze aanbesteding de niet-openbare procedure. In de selectiefase zullen vijf gegadigden worden geselecteerd. De geselecteerde marktpartijen wordt in de inschrijvingsfase gevraagd om op basis van een vooraf vastgesteld bouwbudget een voorlopig ontwerp (onder andere bouwkunde, sfeer interieur en stedenbouwkundige inpassing, ENG-gebouw, All Electric installatieconcept en technische omschrijving) te maken en dit te presenteren aan de aanbestedende dienst. Vervolgens vindt gunning plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteitsverhouding). De inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt op basis van een kwalitatieve vergelijking beoordeeld.

Na gunning van de opdracht aan een marktpartij wordt de ontwikkeling van het project voorbereid. Op basis van een DB
overeenkomst tussen de gemeente en de winnende marktpartij wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan en voorbereiding van de daadwerkelijke realisatie. De werkzaamheden starten met het, binnen de gestelde kaders, optimaliseren van het voorlopig ontwerp. Het vervolgens vastgestelde voorlopig ontwerp is leidend voor het definitief ontwerp. Vervolgens wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en wordt het uitvoering ontwerp opgesteld. Na toetsing van het uitvoering ontwerp wordt de realisatie opgestart. In de daarop volgende realisatiefase realiseert de opdrachtnemer het zwembad op basis van het vastgestelde uitvoering ontwerp.

Bron: Tenderned vrijdag 30 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/302234

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *