Utrecht verwacht concessie aanbesteding OV begin juli – Aanbestedingsnieuws

Utrecht verwacht concessie aanbesteding OV begin juli

Eind 2025 lopen de huidige concessies voor het Openbaar vervoer (hierna: OV) af. De voorbereiding voor de aanbesteding voor de nieuwe concessies is in een vergevorderd stadium. De aanbesteding moet begin juli worden gepubliceerd, zo blijkt uit de GS-besluiten van juni 2o23. Uit het besluit blijkt ook dat Utrecht op zoek is naar Zero-Emissiebussen. De kosten voor deze innovatie worden met een aparte overeenkomst geregeld.

Gedeputeerde Staten besluiten:
1. het Statenvoorstel vast te stellen en samen met de model-meerpartijenovereenkomsten Zero Emissie-bussen naar Provinciale Staten te zenden;
2. dat indien de optie wordt gebruikt door een of beide winnende partijen er zal worden vastgesteld wat het risico is en daar een passend bedrag voor zal worden gestort in de reserve weerstandsvermogen.

Vooruitlopend op de vaststelling voor de zomer van de aanbestedingsstukken voor de aanbesteding door Gedeputeerde Staten wordt een besluit over een

©Zaz 2019

meerpartijenovereenkomst (hierna: MPO) voor de financiering van het materieel aan Provinciale Staten voorgelegd. Deze MPO is nodig om potentiële inschrijvers de mogelijkheid te bieden om zo geld te besparen, dat in meer vervoeraanbod voor de reizigers gestoken kan worden. Ook zorgt een MPO ervoor dat bij het onverhoopte en vrij onwaarschijnlijke geval van voortijdige contractbeëindiging door een zittende vervoerder de provincie niet meer zou beschikken over materieel om de wettelijk verplichte continuïteit van het OV te garanderen tegen aanvaardbare kosten.

Zie ook:

https://provincieutrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/3cd0a94d-aad4-40ca-8b0a-997f4b3ee958#39bd5c4c-da5b-4e49-8f75-044ef77a9bda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *