Nieuwbouw en verbouw Henry Dunantweg Alphen a/d Rijn – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw en verbouw Henry Dunantweg Alphen a/d Rijn

Scala college © Stg. Scala College

De Stichting Scala College en het Coenecoop College is van plan een nieuwe huisvesting te realiseren voor de bovenbouw van de vmbo, mavo en havo leerlingen, bestaande uit een schoolgebouw en een sporthal. Het Scala College heeft 3 vestigingen in Alphen aan den Rijn en dit nieuwe gebouw dient ter vervanging van de huidige vestiging aan de Diamantstraat. Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd aan de Henry Dunantweg in Alphen aan den Rijn, waarbij een deel het bestaande schoolgebouw op die locatie zal worden hergebruikt. Het bestaande gebouw was tot en met de herfst van 2020 in gebruik en is sindsdien voor de realisatie van de nieuwe huisvesting beschikbaar gekomen. Een deel van het bestaande
gebouw zal volledig worden gesloopt. Een ander deel zal worden gestript tot op het casco en daarna samen met de nieuwbouw geïntegreerd worden in een volledig nieuwe en duurzame huisvesting van het Scala College.

Het Scala College heeft voor deze nieuwe huisvesting een bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp laten maken en laten uitwerken tot Technisch Ontwerp en wenst de realisatie hiervan Europees aan te besteden. De aanbestedingsprocedure loopt van januari 2021 tot en met april 2021. Voor het ontwerp is in november 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Alphen aan den Rijn. De sloopwerkzaamheden zijn voorgenomen in de eerste helft van 2021. De realisatie van het nieuwe gebouw in de aansluitende periode tot in het voorjaar van 2023. Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden drie partijen gezocht, te weten een sloopbedrijf, een bouwkundig aannemer en een installatiebedrijf.

De opdracht bestaat uit De realisatie van het project nieuwbouw en verbouwing Henry Dunantweg en kent o.a de volgende werkzaamheden:

  • Het volledig slopen van het pand, inclusief gymzalen, aan de Henry Dunantweg 1 in Alphen aan den Rijn en het casco-sloopwerk van het bestaande schoolgebouw aan de Halverwege 4 in Alphen aan den Rijn;
  • Bouwkundige werkzaamheden voor de verbouwing van het bestaande gebouw en de daaraan gekoppelde nieuwbouw van het schoolgebouw en de sporthal;
  • Installatietechnische werkzaamheden voor de verbouwing van het bestaande gebouw en de daaraan gekoppelde nieuwbouw van het schoolgebouw en de sporthal;
  • Inrichting van het terrein rondom het nieuwe gebouw.

Alle werkzaamheden tezamen kwalificeren als de opdracht.

De opdracht is opgedeeld in de volgende drie percelen:
Perceel 1: sloopwerkzaamheden inclusief asbestsanering. De huidige opstallen aan de Henry Dunantweg en de Halverwege zijn in het 2e kwartaal van 2021 beschikbaar voor sloopwerkzaamheden.
Perceel 2: installatietechnische werkzaamheden, m.u.v. de liftinstallaties. Om zoveel mogelijk invloed te kunnen uitoefenen op de functionaliteit en vooral de kwaliteit van de installaties, heeft de aanbestedende dienst gekozen om deze rechtstreeks vanuit de opdrachtgever op te dragen en niet
achter de bouwkundig aannemer. Ook kan door deze werkzaamheden direct aan te besteden de installateur beter geactiveerd worden om zo veel mogelijk inbreng te tonen in het ontwerp en de werking ervan.
Perceel 3: bouwkundige werkzaamheden, liftinstallatie, terreininrichting en uitvoeringscoördinatie; De bouwkundige werkzaamheden worden uitbesteed aan een bouwkundig aannemer, die tevens zorg draagt voor de bouwplaats en uitvoeringscoördinatie. Omwille de grote raakvlakken met de bouwkundige randvoorwaarden,wordt de liftinstallatie ook bij de bouwkundig aannemer ondergebracht. Tot slot valt ook de terreininrichting rondom het nieuwe schoolgebouw onder dit perceel.
Deze aanbestedingsprocedure ziet op perceel 2 en perceel 3. Perceel 1 wordt separaat aanbesteed via een openbare Europese aanbestedingsprocedure.

De onderhavige aanbesteding is een Europese niet-openbare aanbesteding conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). In deze procedure worden twee stappen onderscheiden, te weten de:

  • selectiefase;
  • gunningfase.

De planning van aanbestedingsprocedure is voor beide percelen (perceel 2 en perceel 3) gelijk.

Bron: Tenderned 8 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216392

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *