Autoladders Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid – Aanbestedingsnieuws

Autoladders Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Tankautospuit Victor

Deze aanbesteding heeft betrekking op de aanschaf en onderhoud van drie autoladders met knikarm, met een optie op maximaal nog twee voertuigen ter vervanging van de in gebruik zijnde huidige redvoertuigen. De opdrachtgever verstaat onder de term “redvoertuig”, een autoladder met knikarm. Een redvoertuig is in basis belast met het redden van mensen en dieren op hoogte, ondersteuning van brandweereenheden bij blussen op hoogte en het verlenen van hulp op hoogte. Daarnaast wordt een redvoertuig onder andere ook ingezet voor:

  • Schoorsteenbranden;
  • Assistentie ambulance;
  • Werken op daken / in diepten;
  • Assistentie duikploeg;
  • Stormschade en schade als gevolg van andere weersinvloeden;
  • Tweede vluchtmogelijkheid brandweerpersoneel.

Opdrachtgever voert een Europese openbare aanbestedingsprocedure uit teneinde één overeenkomst met één leverancier te sluiten die voorziet in de levering en het onderhoud van de genoemde voertuigen. Primair belang voor de opdrachtgever bij deze aanbesteding is dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst kan beschikken over de voertuigen, dat deze volledig operationeel en gebruiksklaar worden opgeleverd, en dat de opdrachtgever deze inkoopt tegen de economisch meest voordelige condities.

De opdrachtnemer hanteert voor de redvoertuigen een afschrijvingstermijn van 16 jaar. Dit betekent dat de opdrachtgever behoefte heeft aan betrouwbare en robuuste voertuigen waardoor langdurige inzetbaarheid kan worden gewaarborgd. De overeenkomst betreft een opdracht tot levering van drie redvoertuigen zoals in de aanbestedingsdocumenten omschreven en tevens een opdracht per voertuig voor het preventieve en correctieve onderhoud voor een periode van 16 jaar, optioneel te verlengen tot maximaal 20 jaar na levering van het betreffende voertuig. Het gaat hier enkel om het zgn. ladderdeel. Het preventieve en correctieve onderhoud voor chassisdeel, dient optioneel aangeboden te worden.

De opdrachtgever heeft een directe behoefte aan drie redvoertuigen. Er wordt echter door de opdrachtgever onderzocht om alle redvoertuigen te uniformeren door de andere voertuigen vervroegd te vervangen. Optioneel zullen er twee extra voertuigen afgenomen worden onder dezelfde condities als van de eerste drie voertuigen. De opdrachtgever zal uiterlijk 36 maanden na levering van het laatste voertuig aangeven of zij gebruik wenst te maken van deze optie. In het aanbestedingsdocument worden een aantal opties genoemd. Afhankelijk van het aanbod zullen deze wel of niet worden afgenomen.

Indien in de komende jaren blijkt dat dieselbrandstof voor opdrachtgever niet meer passend is als brandstof en bijvoorbeeld wordt overgeschakeld op een (deels) alternatieve aandrijving, zal de opdrachtgever als eerste alleen met de gekozen opdrachtnemer in onderhandeling treden over het uitleveren van de nog resterende autoladders of aanpassen van inmiddels geleverde autoladders met deze alternatieve
aandrijving/brandstof. Indien deze onderhandeling naar tevredenheid verloopt zal het aanpassen van reeds geleverde autoladders of leveren van alternatieve autoladders aan opdrachtnemer worden gegund.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voert in eigen werkplaats onderhoud en keuring uit aan personen-, lichte en zware bedrijfswagens en bepakking. Daarnaast is er 24/7 een monteur van dienst beschikbaar voor storingen. Voor het jaarlijkse onderhoud van de redvoertuigen maken we een splitsing in:
1. Opdrachtgever; onderbouw met de door hun geleverde bepakking volgens specificaties van de leveranciers,
2. Opdrachtnemer; opbouw met de door de opdrachtnemer geleverde accessoires,
3. De opdrachtnemer zal ook een aanbieding doen om onderhoud geheel uit te voeren.
De VRZHZ is vrij om hier gebruik van te maken, gedurende de gehele looptijd.Voor het onderhoud aan het chassis wordt zoals genoemd in het PVE een training aangeboden door opdrachtnemer. Voor de opbouw wordt eveneens een training aangeboden om een eerste diagnose te kunnen stellen.

Bron: Tenderned 8 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216323

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *