Maatregelenpakket N228 Veiliger – Aanbestedingsnieuws

Maatregelenpakket N228 Veiliger

Foto: Provincie Zuid- Holland

De provincie Zuid-Holland is voornemens een opdracht te verstrekken voor het groot onderhoud aan de provinciale weg N228 en het realiseren van het maatregelenpakket ter verbetering van de verkeersveiligheid. De opdracht omhelst het veiliger maken van de N228 door het toepassen van gerichte maatregelen. Tevens wordt over de gehele lengte van de N228 (km 0,0 tot km 9,6) groot onderhoud uitgevoerd. De volgende maatregelen dienen te worden gerealiseerd:

  • het vervangen van de verhardingsconstructie, specifiek de bovenste twee lagen asfalt. De toplaag is Zeer Stil Asfalt. Op specifieke punten wordt de fundering opnieuw opgebouwd;
  • het inrichten van de weg horende bij een snelheidsregime van 60km/h;
  • het verbeteren van de verkeersveiligheid middels diverse lokale maatregelen. Dit betreft slechts een opsomming in grove lijnen. De opdracht wordt nader gespecificeerd in het bestek dat in de inschrijvingsfase zal worden verstrekt.

De geraamde waarde van deze opdracht is € 6 600 000,- ex. BTW. De aanbesteder ( Provincie Zuid-Holland) is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een RAW-contract, waarbij de inschrijvingsdocumenten onderdeel zullen uitmaken van de contractdocumenten. Dit RAW-contract is op basis van de Standaard RAW Bepalingen 2015 opgesteld. Tevens zullen de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing zijn. In aanvulling op de UAV 2012 kunnen aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst worden opgenomen.

Het Zuid-Hollandse deel van de N228 vormt de verbinding tussen Gouda en Oudewater. Op de N228 komen regelmatig gevaarlijke situaties voor en er gebeuren relatief veel ongevallen. Bewoners van Haastrecht en omgeving voelen zich lang niet altijd veilig op de weg. Daarom zet de provincie zich in voor nul verkeersslachtoffers en voor een veiligere beleving van de weg.

Veilig weggebruik moet nu en in de toekomst zo makkelijk en logisch mogelijk zijn. Hiervoor wordt gewerkt aan deze 3 pijlers:

  • Aanpassing van de inrichting van de weg en verlagen van de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom naar 60 km/uur.
  • Bewustwording verkeersveilig gedrag van weggebruikers.
  • Handhaving van de maximumsnelheid.

De provincie Zuid-Holland werkt hierbij samen met de gemeente Krimpenerwaard, gemeente Gouda, ROV Zuid-Holland, comité N228 Veilig!, scholen, verenigingen en bedrijven langs de weg.

Het Zuid-Hollandse deel van de N228 heeft relatief veel bochten en een groot aantal (230) soms zeer steile in- en uitritten van woningen en bedrijven. Doordat de N228 op een dijk ligt, heeft de weg weinig uitwijkmogelijkheden. Ook zijn er weinig veilige oversteekplekken voor fietsers en voetgangers.

Niet alleen de inrichting van de weg, maar ook het gedrag van weggebruikers zorgt soms voor onveilige situaties. Er stoppen bijvoorbeeld regelmatig bussen, pakketbezorgers en vuilnisauto’s op de rijbaan of het fietspad en andere weggebruikers willen die dan graag passeren. Ook wordt er harder gereden dan toegestaan en ingehaald, terwijl er een inhaalverbod geldt.

Al deze factoren dragen bij aan het aantal (bijna) ongevallen. In 2018 zijn er 14 ernstige ongevallen op de weg geregistreerd en in 2019 waren dat er 13. Dat zijn ongevallen met blikschade en/of gewonden die geregistreerd zijn bij de politie. Lang niet alle ongevallen worden echter geregistreerd. Ook zijn er situaties waarbij het net goed afloopt, maar die wel bijdragen aan het gevoel van onveiligheid.

Bron: Provincie Zuid-Holland en Tenderned 20 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200815

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *