Nieuwbouw Dienst vervoer & ondersteuning Zaanstad-Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Dienst vervoer & ondersteuning Zaanstad-Rijksvastgoedbedrijf

Gebouw/locatie
Het gebouw/locatie heeft de volgende algemene kenmerken:
Adres: Zaandam, Smeet
Oppervlakte terrein: circa 14.000 m2
Beoogde bouwoppervlakte ca 7.650 m2 BVO
Status: eigendom Rijksvastgoedbedrijf.
Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Veiligheid en Justitie gelieerd zijn.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
a) het ontwerpen, realiseren en 15 jaar onderhouden van een nieuwe huisvesting. Het onderhoud aan het groen is beperkt tot 2 jaar. Een gebouw van ca. 7.650m2 BVO op een terrein van ca. 14.000m2 inclusief opstallen en terreinvoorzieningen
zowel boven als onder maaiveld
b) één deel van het gebouw, ca. 3.650m2, bestaat uit kantoor- en vergaderruimten, opleidingsruimten zoals een leslokaal en diverse oefenruimten en ruimten voor executieven zoals kleedruimten en opslagruimten.
c) het andere deel van het gebouw, ca. 4.000m2, bestaat uit een voertuigenstalling voor een groot aantal voertuigen, variërend van personenwagens tot vrachtwagens met oplegger.
d) grenzend aan het gebouw moet een beveiligde parkeervoorziening komen voor 180 personenauto’s en 10 onbeveiligde parkeerplekken voor bezoekers. Daarnaast dient voorzien te worden in een stalling voor fietsen, brommers en
motoren voor medewerkers,
e) de gebouwgebonden én de gebruikersinstallaties maken onderdeel uit van de scope. Van de ICT installaties vallen enkel de niet-actieve componenten binnen de scope, de actieve componenten worden door de opdrachtgever geleverd en
geïnstalleerd.
f) het ontwerpen, adviseren en inventariseren van alle losse inrichting maakt onderdeel uit van de scope. De levering en plaatsing van losse inrichting is voor kosten van de opdrachtgever.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ervoor gekozen om deze opgave op de markt te zetten als een Design & Build opdracht met hieraan gekoppeld een onderhoudsperiode van 15 jaar (DBM). Het Rijksvastgoedbedrijf is ervan overtuigd dat door een levenscyclusbenadering in deze opdracht de kritische succesfactoren van de opgave door een opdrachtnemer in samenhang kunnen worden opgepakt.
Deze DBM opdracht omvat:
– Ontwerp: bedenken en technisch uitwerken van het ontwerp t.b.v. de nieuwbouw.
– Uitvoering: realiseren van het ontwerp.
– Onderhoud: uitvoeren van het Meerjarig Onderhoud zodanig dat het Werk aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen voldoet.

Het Rijksvastgoedbedrijf stelt in de vraagspecificatie eisen aan de kwaliteit van het object. Deze eisen zijn zoveel mogelijk oplossingsvrij geformuleerd. Hierdoor heeft opdrachtnemer de optimale vrijheid de best passende oplossing voor de vraag te
realiseren. Om te garanderen dat de door de opdrachtgever gevraagde kwaliteit ook daadwerkelijk geleverd wordt zal opdrachtnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk worden gesteld voor de handhaving van de
gevraagde functionaliteit en prestaties van alle elementen binnen de scope van de overeenkomst. Alle ruimten en voorzieningen moeten 100% functioneel beschikbaar zijn, functioneren en presteren conform de gevraagde en aangeboden eisen.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf start opdracht (naar verwachting 1 april 2022 tot en met oplevering van het project (naar verwachting 1 april 2024 en vervolgens voor een periode van 15 jaar, tot en met april 2039, voor
het Meerjarig Onderhoud. De genoemde data en/of looptijd zoals vermeld in de contractdocumenten zijn leidend.

Samen zal ‘iets moois’ gemaakt moeten worden dat voldoet aan de behoefte en recht doet aan bijzonderheid van de locatie, het beschikbare terrein en de gebruiker DV&O. Uiteraard zonder het overdreven complex of overdreven te laten zijn; dit
wordt alleen bereikt door in de gehele keten goed met elkaar samen te werken en af te stemmen. Voor goede samenwerking zijn zowel harde als zachte randvoorwaarden nodig. Heldere gezamenlijke afspraken, maar ook een uitgebalanceerde teamsamenstelling en continuïteit in het team.De omvang van de opdracht is ca. 7.650 m2 BVO, waarvan ca. 3.650 m2 BVO
kantooroppervlakte en ca. 4.000 m2 BVO voor opslag van voertuigen en middelen.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese Concurrentiegerichte dialoog uit hoofdstuk 4 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen
in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal drie gegadigden te selecteren die worden toegelaten tot de dialoog- en inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned 20 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225696

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *