Nieuwbouw bedrijfspand Veenendaal – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw bedrijfspand Veenendaal

Do gevelaanzichten. Tekening: ©Gemeente Veenendaal.

De opdracht in deze Europese niet-openbare aanbesteding betreft de realisatie van de nieuwbouw van een bedrijfspand aan de Transformatorstraat 1 in Veenendaal. De nieuwbouw zal onderdak gaan bieden aan 3 gebruikers: IW4 (sociale werkplaats) , Wijkservice Veenendaal en de Brandweer (neven-/oefenlocatie). Het betreft een energiezuinig en duurzaam gebouw voorzien van hoogwaardige installaties met een BVO van ca. 7.500 m2. In het gebouw zijn o.a. opgenomen een centrale receptie, kantoorruimten, vergaderzalen, een bedrijfsrestaurant, kleedruimten, toiletten, productieruimten,
magazijnruimten, stallingsruimten, een wasplaats en enkele bijgebouwen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project. De verwachte startdatum is begin december 2021 en zal duren totdat het project is opgeleverd. De verwachting is dat het project een maximale duur zal hebben van  twaalf kalendermaanden. Nadere informatie omtrent de start- en einddatum zal in de inschrijffase worden aangegeven.  De gemeente Veenendaal zoekt een maatschappelijk verantwoord ondernemer die meedenkt in het kader van de verwezenlijking van haar ambities op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en social return. De opdrachtgever wil het project in een zo kort mogelijk tijdsbestek gerealiseerd hebben. Dit betekent dat een strakke planning noodzaak is. Bouwen is een complex proces met diverse stakeholders en belangen. Om het gebouw te kunnen realiseren in een korte
bouwtijd, is een efficiënte en effectieve aanpak nodig. Efficiency kan betrekking hebben op schaalvoordelen, korte doorlooptijden, innovatieve oplossingen en een proactieve houding.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit een selectiefase en een inschrijvingsfase. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding. Na afronding van de selectiefase zullen max. 5 geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. Zij zullen de documenten hiervoor ontvangen. In het geval dat er meer dan vijf gegadigden voldoen aan de uitsluitingsgronden en de minimum geschiktheidseisen vindt een nadere selectie plaats. In de inschrijvingsfase zal het gunningscriterium Beste Prijs-kwaliteitsverhouding gehanteerd worden. De verhouding prijs/kwaliteit en de nadere gunningscriteria zijn in de inschrijvingsleidraad uitgewerkt.

Bron: Tenderned 22 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222919

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *