Nieuw kleed- clubgebouw in Maarssen – Aanbestedingsnieuws

Nieuw kleed- clubgebouw in Maarssen

©Pixabay tdahl, 2018
https://pixabay.com/nl/kunstgras-voetbal-sport-rush-2658661/

Op sportpark Daalseweide in Maarssen zijn diverse sporten en sportverenigingen ondergebracht, onder andere de voetbalverenigingen vv Maarssen en vv DWSM. Het gehele park wordt opnieuw ingedeeld en krijgt een enorme upgrade. Als onderdeel van deze upgrade worden vier nieuwe voetbalvelden aangelegd en komt in het hart van deze velden een nieuw kleed-/clubgebouw waar beide verenigingen, zelfstandig, gebruik van gaan maken. Deze aanbesteding gaat alleen over het kleed-/clubgebouw en de overdekte tribune naast het hoofdveld van vv Maarssen. De volledige terreininrichting (inclusief parkeren) is geen onderdeel van de realisatie.
Het nieuwe kleedclubgebouw zal worden gerealiseerd in het hart van de vier velden. Het huidige bestemmingsplan voorziet in een ‘sport’ Bestemming. De procedure voor het herzien van het bestemmingsplan is reeds opgestart.

De indicatieve overallplanning van het project is onderdeel van de vraagspecificatie. De in de overallplanning opgenomen
opleverdatum is maatgevend. We gaan voorlopig uit van gunning in april 2023.
Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:
• aanbesteding Design & Build: oktober 2022 – maart 2023
• opdrachtverlening: april 2023
• ontwerpfase: mei – oktober 2023
• realisatiefase: november 2023 – derde kwartaal 2024
• ingebruikname verenigingen: derde kwartaal 2024
De onderhoudstermijn bedraagt twaalf maanden vanaf oplevering.

De aanbestedingsfase vangt aan met een publicatie van de opdracht, gevolgd met een selectiefase. Uit de aanmeldingen van
de gegadigden vindt een voorselectie plaats. Bij voldoende aanmeldingen worden de drie hoogst scorende gegadigden
geselecteerd en uitgenodigd om een inschrijving in te dienen tijdens de inschrijvingsfase.

De geselecteerde marktpartijen wordt in de inschrijvingsfase gevraagd om op basis van een vooraf vastgesteld bouwbudget
een voorlopig ontwerp (onder andere bouwkunde, sfeer interieur en stedenbouwkundige inpassing, minimale GPR, installatie
concept en technische omschrijving) te maken en dit te presenteren aan de aanbestedende dienst. Vervolgens vindt gunning
plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-kwaliteit verhouding).

Bron: Tenderned donderdag 22 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273168

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *