Vernieuwing audiovisuele middelen – Goirle – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwing audiovisuele middelen – Goirle

Raadzaal Goirle, Foto: © Gemeenteraad Goirle

De gemeente Goirle staat naar eigen zeggen voor een uitdagende keuze. Het opnieuw inrichten met audiovisuele
middelen van de raadzaal. Een raadzaal die multifunctioneel inzetbaar is. Een zaal waar diverse huwelijken worden voltrokken en voltrokken zijn, vergaderingen worden gehouden en jubilarissen worden geëerd. Kortom een raadzaal die midden in de gemeente staat. De huidige aanwezige audiovisuele techniek is niet meer van deze tijd en sluit dan ook niet aan op de
transparantie en toegankelijkheid die tegenwoordig standaard wordt gevraagd binnen de gemeente. De aansluiting op wetgeving, op het raadsinformatiesysteem en daaraan verbonden doorzoekbaarheid, transparantie, toegankelijk en deelbaarheid van stukken en documenten zijn het ambitieniveau waarnaar de gemeente Goirle streeft.

De gemeenteraad van Goirle is ambitieus in haar duurzaamheidsdoelstellingen. Zij vraagt een om een vernieuwing van de audiovisuele informatisering van de raadzaal die straks ‘voldoet aan de eisen die aan een moderne organisatie gesteld mogen worden’. Het nieuwe AV-systeem moet voldoen aan de in dit PvE gestelde eisen. Het systeem moet weliswaar aansluiten
bij de huidige moderne eisen, maar dient ook toekomstbestendig het vergaderproces te gaan ondersteunen. Een belangrijk element hierbij is het uitwisselen van informatie tussen het AV-systeem en raadsinformatiesystemen. Op dit moment werkt de gemeente Goirle met een RIS van Gemeenteoplossingen. Daarnaast moet het AV-systeem ook gebruikt worden voor andere
bijeenkomsten.

In het beschrijvend document wordt niet van een schouw gesproken, hetgeen toch wel gebruikelijk is als er nieuwe apparatuur moet worden ingepast, apparatuur moet worden hergebruikt en er over gesproken wordt de bekabeling (deels) te hergebruiken.

De aanbesteding vindt plaats door middel van een Europese openbare procedure. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. De opdracht betreft een meerjarenovereenkomst. De ingangsdatum van de overeenkomst is 13 december 2022. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vier jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 13 december
2026. De overeenkomst kan één keer worden verlengd voor de duur van twee jaar.

Bron: Tenderned woensdag 21 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272827

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *