Nevi: koop lokaal bij voorkeur – Aanbestedingsnieuws

Nevi: koop lokaal bij voorkeur

Nevi beschrijft op zijn partner pagina bij Binnenlands Bestuur een aantal oplossingen om lokaal in te kopen. Daarnaast gaat het artikel in op het het stimuleren van het MKB, als je het MKB niet mag voortrekken. Het artikel verwijst naar de Gids Proportionaliteit voor oplossingen. De oplossing is bij het lokale inkoopbeleid bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen bij voorkeur lokale ondernemers te vragen.

“Het beleid schrijft dus niet ‘moeten’ voor, maar ‘kunnen’ of ‘streven naar’. Achteraf kan dit worden verantwoord als bijvoorbeeld (door de interne controle) onderzoek wordt gedaan naar de rechtmatigheid van de uitvoering. “, zo licht het artikel toe.

Daarnaast geeft het artikel een aantal oplossingen voor de inkoper die de lokale economie wil stimuleren:

• proportionaliteit ten aanzien van keuzeprocedures en niet proberen percelen te knippen of op te splitsen om onder de Europese aanbesteding uit te komen, maar wel in percelen wegzetten;
• de overheid kan, voorafgaande aan een aanbesteding, de dialoog aangaan met het MKB. Denk bijvoorbeeld aan een marktconsultatie voorgaande aan een aanbesteding of door op een aanbestedingskalender aan te geven welke projecten of opdrachten er de komende jaren aankomen;
• professioneel inkopen en aanbesteden houdt ook in dat geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria niet door elkaar worden gebruikt;
• gemeente en lokale ondernemers evalueren gezamenlijk een aanbestedingsprocedure en contractperiode;
• probeer de administratieve lastendruk bij aanbestedingen zo beperkt mogelijk te houden;
• laat ondernemers kennis maken met de wettelijke procedures en een juiste (en goede) voorbereiding zodat (ook) ongeldige inschrijvingen voorkomen worden;
• nodig bij meervoudig onderhandse aanbestedingen in ieder geval standaard twee of drie lokale ondernemers uit. Bij gemeenschappelijke regelingen kan een dergelijke ‘vertaalslag’ gemaakt worden naar regionaal;
• let er bij het opstellen van selectie- en gunningscriteria op dat deze niet zodanig zijn geformuleerd dat het voor (kleinere) lokale ondernemers (in)direct onmogelijk wordt gemaakt mee te doen;
bijvoorkeur• stel een ‘databank’ of ‘bidbook’ van lokale ondernemers op, dat kan dienen als database voor het benaderen en/of selecteren van lokale ondernemers.

Bron: Binnenlands Bestuur, 10 november 2016

Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/kennispartners/nevi/aanbestedingen-en-inkoop-wat-is-lokaal-mogelijk.9551889.lynkx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *