Marktconsultatie scanoplossing parkeerhandhaving Oss – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie scanoplossing parkeerhandhaving Oss

Foto: Pixabay.com

De gemeente Oss beschikt over een aanzienlijk areaal aan fiscaal gereguleerde parkeerplaatsen. Tevens kent de gemeente enkele zones met vergunninghoudersparkeren. In totaal betreft het circa 2.750 fiscale plaatsen en circa 225 plaatsen voor vergunninghouders. De gemeente Oss voert de taken op het gebied van parkeerbeheer deels zelf uit en deels zijn deze uitbesteed. Tot nu toe wordt de parkeerhandhaving zelf uitgevoerd, door middel van de inzet van BOA’s en fiscale controleurs voorzien van handheld-apparatuur.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente het parkeren vrijwel volledig gedigitaliseerd. Alle parkeerrechten worden op kenteken vastgelegd in het Nationaal Parkeer Register (NPR) van het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). Als sluitstuk van de digitaliseren zoekt de Gemeente Oss naar een effectievere en kosten-efficiënte vorm van parkeerhandhaving. Daarbij wordt gedacht aan het geautomatiseerd scannen van voertuigen door middel van een scanvoertuig, in combinatie met (voorlopig) opvolging op locatie (‘field force’ opvolging). De gemeente heeft een groot deel van de benodigde technische infrastructuur, zoals kaartmateriaal, reeds beschikbaar.

De gemeente Oss streeft niet naar het in bezit nemen van een scanvoertuig, maar beschouwt het beschikbaar stellen van een scanoplossing in combinatie met (een deel van) de benodigde opvolgers als een via een aanbestedingsprocedure in te kopen dienstverlening. Als voorbereiding op deze aanbestedingsprocedure organiseert de gemeente een marktconsultatie. Doelstellingen van deze marktconsultatie zijn:
– Het peilen van de interesse van marktpartijen in het project
– Het benutten van de kennis en ervaring van marktpartijen om de uitgangspunten van de gemeente ten aanzien van het project aan te scherpen of te heroverwegen.

Deze marktconsultatie is gepubliceerd op Tenderned. Daarnaast zijn partijen actief benaderd door de gemeente om deel te nemen aan deze consultatie. Het betreft partijen die zich momenteel reeds bezig houden met handhaving van betaald parkeren.
Deelnemers aan de marktconsultatie wordt verzocht op basis van de aangedragen informatie de vragen te beantwoorden door middel van het invullen van een reactiedocument.

Bron: Tenderned dinsdag 12 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267208

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *