Netwerkvervanging gemeente Gooise Meren – Aanbestedingsnieuws

Netwerkvervanging gemeente Gooise Meren

De visie van de gemeente op het gebied van ICT-infrastructuur is die van ‘slimme volger’. Dit betekent in de praktijk dat
gemeente Gooise Meren kijkt hoe de markt zich verhoudt ten opzichte de wensen en eisen welke gemeentelijke organisaties toepassen. Hierbij is het gebruik maken van bewezen oplossingen uitgangspunt. De ICT-infrastructuur dient robuust te zijn en ingericht te zijn om het hybride werken te faciliteren. Daarnaast heeft de gemeente Gooise Meren voor ogen om haar gebruikersorganisatie een optimale gebruikerservaring aan te bieden die ook voldoet aan een goede informatieveiligheid.
Gemeente Gooise Meren heeft voor de ICT-infrastructuur een samenwerking met de gemeente Hilversum. Hiermee wordt voorzien in de wens om te kunnen uitwijken naar locatie van de andere gemeente in het geval van een verstoring of calamiteit.
Gemeente Gooise Meren werkt onder de NORA- en GEMMA-architectuur principes vanwaar uit een architectuur blauwdruk is ontwikkeld die leidend is bij de inrichting van de netwerk infrastructuur. Met het ‘werken onder architectuur’ wordt ervoor gezorgd, dat losse onderdelen in hun samenhang worden ontworpen, zowel op het niveau van de business, de informatievoorziening als de technische middelen.

De gemeente wil met de oplossing in staat zijn om:
1. Naar de toekomst toe te voorzien in een verdere versteviging van de informatieveiligheid conform BIO-richtlijnen;
2. In de toekomst ‘zero trust’ principes verder toepassen;
3. Microsegmentatie toe te passen in de toekomst;
4. NAC mogelijk maken in de toekomst;
5. Configuratie volgens (netwerk)hardening best practices;
6. Een robuuste netwerk-architectuur vorm te geven;
7. Stretched vlans over beide hoofd locaties (dit is een absolute must);
8. De oplossing moet ruim voldoende capaciteit hebben t.b.v. de in opbouw zijnde HCIoplossing;
9. De benodigde inspanning voor support zo laag mogelijk te houden;
10. Voor zowel core als access componenten centraal beheer toe te passen.

Het onderwerp van deze aanbesteding betreft de netwerkvervanging van aanbestedende dienst. Deze bestaat uit de onderdelen:
A. Vervangen en implementeren van een nieuw netwerk
B. Support, security en adviesdiensten voor netwerken en netwerkapparatuur (Beheer)
C. OPTIE: Implementatie van zero-trust principes, microsegmentatie en NAC
Aanbestedende dienst heeft de wens om de fysieke componenten binnen de netwerkinfrastructuur te vervangen. Hierbij dient de aan te bieden oplossing te voldoen aan de gestelde technische en functionele eisen zoals opgenomen in de blauwdruk v 1.0 en het concept High Level Design (wordt gedeeld in dialoog- en inschrijvingsfase).

De aanbestedende dienst wil een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer met terugkoopgarantie. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is maart 2023. De looptijd van de overeenkomst is vanwege deel B (het beheer) meerjarig: initieel twee jaar met drie verlengingsmogelijkheden van twee jaar. In de voorbereiding op deze aanbesteding is door de aanbestedende dienst de inschatting gemaakt dat de opdracht die onderwerp is van deze aanbesteding een raming heeft van circa €400.000,- tot €600.000,- (excl. BTW), en inclusief optie C ramen we de opdracht tussen de €600.000,- tot
€1.100.000,- (excl. BTW). De genoemde ramingen zijn indicatief. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

De aanbestedingsprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Selectiefase: aanmelden en selecteren;
b. Dialoog- en inschrijvingsfase: informeren en inschrijven;
c. Beoordelingsfase: beoordelen en gunnen van de opdracht;
d. Realisatiefase: uitvoering van de opdracht.

De uitgenodigde partijen wordt gevraagd deel te nemen aan de concurrentiegerichte dialoog om vervolgens een inschrijving te doen, op basis van de aanbestedingsdocumenten. Bij de uitnodiging worden de volgende nieuwe documenten toegevoegd:
a. HLD v1.0.
b. Dialoog- en Inschrijvingsleidraad
c. Uitvoeringsvoorwaarde Social Return van 5% en
d. Concept overeenkomst en concept wachtkamerovereenkomst
De aanbestedende dienst organiseert in beginsel twee dialoogrondes. Alle geselecteerde partijen worden uitgenodigd voor een individueel gesprek. Mogelijk dat de aanbestedende dienst besluit aanvullende dialoogronden in te plannen. Dit wordt dan tijdig aangekondigd.

Bron: Tenderned woensdag 26 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277095

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *