Dagelijks onderhoud speelvoorzieningen Gouda – Aanbestedingsnieuws

Dagelijks onderhoud speelvoorzieningen Gouda

Foto: Pixabay

Het uit te voeren werk in deze aanbesteding van de gemeente Gouda is gelegen in de gehele gemeente Gouda, inclusief Steinse Groen (gemeente Krimpernerwaard) en speeltuin Westergouwe (gemeente Zuidplas). De werklocaties kunnen voorkomen aan diverse speelplekken verspreid over verschillende straten/wijken. Dit kunnen beheerelementen zijn in een groengebied, in een rustige woonstraat of in smalle, drukke straat in het centrumgebied of in het buitengebied.

Het dagelijks onderhoud/werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onderhoud speeltoestellen;
b. Reparatie speeltoestellen en valondergronden;
c. Onderhoud aan valondergronden;
d. Onderhoud en reparatie van ballenvangers;
e. Leverantie van materialen en onderdelen van toestellen / speelvoorzieningen;
f. Verzamelen en afvoeren van vrijkomend afval van bovenstaande werkzaamheden;
g. Afmelding van werkzaamheden.

De gemeente Gouda kan/heeft ook delen van het onderhoud in beheer gegeven bij inwoners, sportparken,
parkmanagement en/of recreatieschappen, deze arealen behoren niet tot de opdracht. Gedurende de looptijd kan beheerareaal toegevoegd of verminderd worden, bijv. in het kader van burgerparticipatie, overdracht aan een sportpark of wijzigingen in werkzaamheden vanuit eigen beheer. De situatie kan zich voordoen dat werkzaamheden opgenomen in onderhavige overeenkomst, in een eerder afgesloten contract zijn opgenomen als (bijkomende) werkzaamheden. Ook is het mogelijk dat werkzaamheden opgenomen in onderhavige overeenkomst in een toekomstig af te sluiten contract als
(bijkomende) werkzaamheden worden opgenomen. De onderhavige overeenkomst prevaleert in beide situaties niet ten aanzien van de met een derde partij aangegane overeenkomst. Opdrachtnemer van onderhavige overeenkomst heeft daarmee geen exclusief recht om de betreffende werkzaamheden uit te voeren. Indien een van beide situaties van toepassing is bepaalt opdrachtgever onder welke overeenkomst de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal in genoemde situatie een bedrijfseconomische/technische afweging maken.

De initiële looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van 22,5 maanden:
a) startdatum: 12 februari 2024
b) einddatum: 31 december 2025.
De opdrachtgever kan de raamovereenkomst één of meerdere malen verlengen. De totale looptijd, opgebouwd uit de initiële looptijd vermeerderd met de verlenging(en), bedraagt conform de geldende wettelijke termijn niet meer dan maximaal vier jaar. Aanbesteder volgt een openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 29 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/318063

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *