N320 tussen km 11.000 en km 30.500 – provincie Gelderland – Aanbestedingsnieuws

N320 tussen km 11.000 en km 30.500 – provincie Gelderland

Foto: Pexels.com

Het doel van deze Nationale openbare aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek  Bestek 2417 N320 tussen km 11.000  en km 30.500 aan Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht. Het uit te voeren werk is gelegen aan N320 in de gemeenten Buren en Neder Betuwe
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. verwijderen markeringen hoeveelheid ca. 6.100 m2
b. frezen van asfaltverhardingen hoeveelheid ca. 110.000 m2
c. uitvoeren van grondwerk – ontgraven hoeveelheid ca. 520 m3
d. uitvoeren van grondwerk – aanvullen hoeveelheid ca. 1.130 m3
e. asfalteringswerkzaamheden hoeveelheid ca. 15.500 ton
f. aanbrengen betonverhardingen hoeveelheid ca. 820 m2
g. aanbrengen van betonbanden hoeveelheid ca. 1.180 m
h. aanbrengen van straatwerk hoeveelheid ca. 1.020 m2
i. aanbrengen van lengtemarkeringen hoeveelheid ca. 100 km
j. aanbrengen van markeringen figuratie hoeveelheid ca. 1.100 m2
k. werkzaamheden aan geleiderails hoeveelheid ca. 760 m
l. maaien, frezen en profileren bermen hoeveelheid ca. 210 are
m. aanbrengen Verlichtingsobject hoeveelheid ca. 11 stuks
n. verwijderen Armatuur hoeveelheid ca. 25 stuks
o. aanbrengen Armatuur hoeveelheid ca. 25 stuks
p. verwijderen kabel OVL hoeveelheid ca. 1228 m
q. aanbrengen kabel OVL hoeveelheid ca. 1292 m
r. verwijderen loze kabel OVL
s. toepassen van verkeersmaatregelen

Het gunningscriterium voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

De aanbesteder heeft de ambitie om binnen het project zoveel mogelijk duurzame asfaltmengsels toe te passen. Het doel hiervan is om de gassen die bijdragen aan het broeikaseffect te reduceren en bij te dragen aan de ambities op het gebied van Circulaire Economie bij de uitvoering van infrastructurele werken. Bij duurzaam asfalt staat centraal dat de werkzaamheden aan het weginfrasysteem in de provincie Gelderland op zodanige wijze plaatsvinden dat er een reductie van de milieukostenindicator (MKI) voor de in de branche gangbare uitvoeringswijze en -methoden wordt gerealiseerd en het werk op
een zo duurzaam mogelijke wijze wordt gerealiseerd. De hoogte van de MKI-waarde is een maat voor de milieubelasting van een GWW-werk. Des te lager de MKI-waarde, des te minder milieubelasting.

Bron: Tenderned woensdag 2 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277961

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *