Trainingen: duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, preventie en verzuim – Belastingdienst, – Aanbestedingsnieuws

Trainingen: duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, preventie en verzuim – Belastingdienst,

Illustratie: pixabay.com

Om het werk goed te kunnen (blijven) doen is het belangrijk dat medewerkers zich fit en vitaal voelen. Dat draagt bij aan levensvreugde, werkplezier en de mate waarin men in staat is het werk te kunnen doen. Dit is belangrijk voor zowel de werknemer als de werkgever. Opdrachtgever wil haar medewerkers dan ook goed ondersteunen hierbij. Een gebrek aan vitaliteit kan zorgen voor ziekteverzuim wat leidt tot een minder productief arbeidsproces. Salarissen worden (tijdelijk) doorbetaald zonder dat daar arbeid voor wordt verricht. Ook kunnen projecten vertraging oplopen wegens (plotselinge en soms langdurige) afwezigheid van personeel. Mogelijk neemt de werkdruk voor collega’s toe, bijvoorbeeld omdat zij emotioneel last
ervaren van de afwezigheid van die ene collega, of omdat zij gezamenlijk ‘de workload’ opvangen.

Rijksbreed is er beleid om verzuim en ziekte te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In het strategisch personeelsbeleid Rijk 2025  wordt het belang van verzuimreductie en inzetbaarheidsbevordering benadrukt.

Binnen de rijksbrede visie van de SSO’s O&P is Vitaliteit een belangrijk onderdeel van Duurzame inzetbaarheid. Het Rijk wil namelijk de vitaliteit, het werkvermogen en de inzetbaarheid van al haar medewerkers vergroten en versterken. Bij vitaliteit gaat het om het vergroten en versterken van de kwaliteiten van alle medewerkers. Dat levert winst op voor de werknemer en de werkgever. Voor de werknemer betekent dat een betere ‘fit’ met het werk en meer werkplezier. Voor de medewerker draagt meer vitaliteit in het werk bij aan levensvreugde, werkplezier en aan hoe goed de medewerker in staat is zijn/haar werk te doen.
Op het gebied van vitaliteit biedt het Strategisch Personeelsbeleid 2020-2025 een aantal belangrijke handvatten zoals de volgende drie focuspunten op het gebied van Vitaliteit:
 De mens staat centraal
 Een wendbare medewerker en organisatie
 De werkbeleving staat voorop
Als uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid moeten de Belastingdienst, Toeslagen en Douane ook invulling geven aan dit personeelsbeleid.

De dienstverlening van de opdracht moet leiden tot een daling van de verzuiminstroom en het vergroten van werkplezier en werkgeluk met alle voordelen van dien, zoals een betere gezondheid, Duurzame inzetbaarheid en een hogere betrokkenheid en productiviteit van medewerkers.

De reële waarde van de opdracht is geraamd op €1.000.000,- exclusief 21% omzetbelasting (BTW) voor de volledige looptijd van de raamovereenkomst: vier kalenderjaren. Deze raming is gebaseerd op historische cijfers in combinatie met de verwachting van wat de komende jaren wordt afgenomen en verwachte ontwikkelingen in de organisatie van opdrachtgever zoals veranderingen in de omvang van de doelgroep en het intensiever aanbieden van interne dienstverlening.

Er wordt één raamovereenkomst gesloten met één opdrachtnemer. De op de raamovereenkomst gebaseerde nadere opdrachten worden door opdrachtgever via “Mijn Leeromgeving” (MLO) rechtstreeks aan opdrachtnemer gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die voldoet aan alle gestelde eisen en die de inschrijving heeft ingediend met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 2 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277661

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *