Movares wint 3d scans tunnels – Aanbestedingsnieuws

Movares wint 3d scans tunnels

Rijkwaterstaat heeft aan ingenieursbureau Movares de opdracht gegund voor het maken van 3D-scans en 3D-modellen voor 5 tunnels in Zuid-Holland. Met de uiteindelijke “digitale tweeling” die dat op moet leveren, kunnen medewerkers van Rijswaterstaat en de aannemer virtueel in een tunnel om alle details te bekijken, zonder dat zij er daadwerkelijk in moeten en de tunnel moet worden afgesloten voor verkeer.

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, BPKV (voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving). BPKV is een methode om naast prijs ook kwaliteitsaspecten mee te nemen in de beoordeling en deze extra kwaliteit ook te honoreren. Deze systematiek helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De verhouding BPKV en prijs was 70 – 30. De aanbieding van Movares scoorde uiteindelijk als beste.

©Rijkswaterstaat 2021

De opdracht voor het maken van een 3D-model komt na goede ervaringen hiermee bij de renovatie van de Heinenoordtunnel in de snelweg A29. De 5 tunnels waarvoor nu een model wordt gemaakt zijn de Drechttunnel, de Noordtunnel, de 1e en 2e Beneluxtunnel, de Sijtwendetunnel en de Tweede Heinenoordtunnel. Deze tunnels worden vanaf 2025 gerenoveerd. (Red AN: past performances?)

Dat betekent dat er veel onderzoek en voorbereiding nodig is om goed in kaart te brengen wat er moet gebeuren. Voorheen was daarvoor een fysiek bezoek aan de tunnel nodig en moest een tunnelbuis altijd worden afgesloten. Met een 3D-model kan dat vanachter een bureau. Dat scheelt hinder voor gebruikers én tijd voor Rijkswaterstaat en de aannemer. Zo hebben tijdens de aanbesteding van de renovatie van de Heinenoordtunnel virtuele rondleidingen in de tunnel plaatsgevonden, in verband met de coronamaatregelen.

De tunnelbuizen en alle dienstgebouwen worden handmatig door Movares gescand, zodat ook het tunneldak en de kleinste details van het object worden meegenomen. De situatie buiten de tunnel, de dienstwegen, op- en afritten en terreinen, worden vastgelegd met een vliegtuig, voorzien van LIDAR-technologie (LIDAR is een combinatie van de woorden LIght en RaDAR). Deze apparatuur kan ook door bomen en struiken heen scannen.

‘Het scannen met een vliegtuig werkt efficiënter dan met een drone, doordat je in kortere tijd een groter gebied vast kunt leggen. De situatie onder het maaiveld (oude portaalresten en mogelijke oude kabels en leidingen) wordt met grondradarsystemen in kaart gebracht. De opnamen worden met geavanceerde apparatuur gemaakt en zijn van zeer hoge kwaliteit.’
Judith Hoetelmans van Movares

Ter voorbereiding op de scans werkt Movares een ‘minderhinderplan’ uit, zodat de weggebruiker tijdens het scannen van de tunnel zo min mogelijk hinder ervaart. Begin 2022 worden de eerste van de 5 tunnels in Zuid-Holland gescand.

De nieuwe 3D-modellen voor de 5 tunnels die Movares gaat maken, worden nog geavanceerder dan die van de Heinenoordtunnel. ‘De techniek van het scannen is alweer verbeterd’, aldus adviseurs Alen Halilovic en Jan Verbrugge van Rijkswaterstaat. ‘De 5 tunnels worden nu tot op de vierkante centimeter nauwkeurig in 3D gescand. De nieuwe digitale tweelingen zijn daardoor veel gedetailleerder’. Halilovic: ‘Tegeltje voor tegeltje en voeg voor voeg: alles wordt met de nieuwste technologie in één keer goed vastgelegd.

Bron: Rijkswaterstaat, 17 december 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *