IT-beheer Stichting Brigantijn – Aanbestedingsnieuws

IT-beheer Stichting Brigantijn

Foto: Pexels.com

Brigantijn kent sinds twee jaar een stuurgroep ICT. Hierin zijn de bovenschools ICT-ers, de bestuurder en een directeur vertegenwoordigd. Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid voor het ICT-beleid binnen de stichting en sturen aan. Op stichtingsniveau zijn twee bovenschoolse ICT-ers aangesteld die zorgen voor de uitvoering van dit beleid. De werkzaamheden zijn onder andere:
Aansturen van implementaties ICT-netwerken;
Organiseren van de expertgroep ICT-netwerk; hierin zitten alle ICT-ers van Brigantijn;
Onderhouden contact met de IT-partners en evalueren diensten en aanbestedingen;
Adviseren scholen bij aanbesteding en inrichting van netwerkomgevingen.
Iedere school binnen Brigantijn heeft een eigen ICT-er. Deze opereert in de context van de eigen school en bespreekt samen met de directeur het beleid binnen de school. De ICT-ers van alle scholen vormen gezamenlijk een expertgroep ICT, waarbij beleidsdocumenten worden uitgewerkt, kennis en ervaringen worden gedeeld en toekomstgericht wordt nagedacht over
mogelijkheden van ICT in het onderwijs. Voor deze openbare Europese aanbesteding is een projectgroep opgezet, met daarin twee directeuren, twee bovenschoolse ICT-ers en een IT-coördinator van een school. Op deze manier is de groep een goede
afspiegeling van de scholen binnen de Stichting.
Stichting Brigantijn is een stichting voor primair onderwijs met achttien basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. Bij de stichting staan circa 4.000 leerlingen ingeschreven en werken ongeveer 400 personeelsleden.

Met deze aanbesteding wenst Brigantijn één overeenkomst te sluiten met een opdrachtnemer die de omgeving voor de Stichting kan beheren op basis van de wensen en eisen zoals deze zijn verwoord in de aanbestedingsdocumenten . Daarnaast verwacht Brigantijn dat de opdrachtnemer schoolspecifieke diensten moeten kunnen verlenen, waarbij de context van de school leidend is. De opdrachtnemer moet:
– Goed en makkelijk bereikbaar zijn voor scholen, zowel fysiek als digitaal;
– Snelle dienstverlening kunnen verlenen (desgewenst binnen een uur op locatie aanwezig) bij praktische problemen.
De overeenkomst wordt aangegaan met de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend. De overeenkomst is gebaseerd op de Nota(’s) van Inlichtingen, de Uitnodiging tot Inschrijving, de Algemene Inkoopvoorwaarden van Brigantijn, de concept overeenkomst en de inschrijving van de opdrachtnemer. De looptijd van de overeenkomst is gesteld op drie jaar met de éénzijdige optie van Brigantijn deze vijf keer met twaalf maanden te verlengen.

Bro: Tenderned zaterdag 18 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247256

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *